ขึ้นเดือนใหม่ เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir) ฮ.ศ.1438

Share

24 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องจากวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal) (เดือนที่ 5) ฮ.ศ.1438  

ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก(ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่ 5) ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir) (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438 หากในการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าวได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้ ก็จะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แต่หากไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ก็จะนับให้วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จะเป็นวันที่ 30 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่ 5) ฮ.ศ.1438 หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือน และหลังจากเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เวลาเริ่มต้นเดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร  (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438 (ช่วงเวลาเย็น)

รูปที่ 1 ประกาศดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir) ฮ.ศ.1438 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

ภาพเคลื่อนไหวแสดงบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์สุริยุปาราคา  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-february-26

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบวงแหวน (ไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย) ที่เวลาประมาณ 21:53 น. และจะเกิดจันทร์ดับ (New moon) ที่เวลาประมาณ 21:58 น. ดังนั้นการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ช่วงเวลาเย็นในวันดังกล่าว จะไม่มีโอกาสเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เนื่องจากช่วงเวลาวันดังกล่าวจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ดวงจันทร์ยังไม่เกิดจันทร์ดับ (New moon) และตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆ จึงไม่สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้

 

รูปที่ 2 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

อ้างอิงภาพ

รูปที่1 http://www.skthai.org/news/424512/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่%20๑%20เดือนยะมาดิ้ลอาเคร%20ฮ.ศ.%20๑๔๓๘.html

รูปที่ 2 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm