นักวิทย์ค้นพบเหล็กร้อนจัดไหลอย่างรุนแรงใต้เปลือกโลก

Share

27 ธันวาคม 2559

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแก่นโลกชั้นนอกมีพฤติกรรมการไหลที่น่าทึ่งมาก โดยโครงสร้างดังกล่าวลึกลงไปจากผิวโลกที่เรายืนอยู่ราวๆ 3,000กิโลเมตร ประกอบด้วยเหล็กหลอมเหลวที่ไหลอย่างรุนแรงด้วยความเร็วถึง 40 กิโลเมตรต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นอัตราเร็วที่สูงมากเมื่อเทียบกับความเร็วของโครงสร้างอื่นๆของโลก (เปลือกโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพียง 5-10 เซนติเมตรต่อปีเท่านั้น) เหล็กหลอมเหลวปริมาตรมโหฬารที่เคลื่อนไหวได้ขนาดนี้เกิดจากพลังงานมหาศาล นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจเป็นโครงสร้างที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดของโลกก็เป็นได้

 

        โครงสร้างนี้มีลักษณะเป็นวงครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของโลกและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญโครงสร้างส่วนนี้มีความสำคัญต่อสภาพสนามแม่เหล็กโลกมาก

        งานวิจัยนี้เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสนามแม่เหล็กโลกจากดาวเทียม Europe’s Swarm satellites  ขององค์การอวกาศยุโรป ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience

 

 

ที่มาของข่าว : http://www.bbc.com/news/science-environment-38372342

http://www.nature.com/articles/ngeo2859.epdf?referrer_access_token=YaLmx2AxYjHqylShOg7x4NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PmsEc3G31WFfVT1PriGtJTaR0HLPfAWbii_7PtlU1mK7i05sQIIH1nSzUJZB1m_vk9uJQKnYUCPnpl0urzXsKW_ytxvFrbabjaBglf7nUGEe2S3atPG_BkDDvQ6MaVSyrGJ2-rfgaT4PlHNv-0iWuq061PY8-cY_pvPU7haMTUrA%3D%3D&tracking_referrer=www.bbc.com

เรียบเรียงโดยสำนักบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)