ขึ้นเดือนใหม่ เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1438

Share

1 ธันวาคม 2559

เนื่องจากวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1438  ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนซอฟาร (Safar) ซึ่งจะตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่คือ เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ. 1438 (เดือนที่ 3) ซึ่งผลของการสังเกตการณ์ในวันเวลาดังกล่าวไม่มีผู้คนสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) จึงนับได้ว่า วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1438 และหลังเวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที (เดือนที่ 3) คือ เวลาเริ่มต้นวันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1438 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1438 (ช่วงเวลาเย็น) ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป (เดือนที่4) คือเดือนรอบิอุล อาเคร

รูปที่ 1 ภาพจันทร์เสี้ยวแรกหรือฮิลาล (Hilal) เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1438

เวลา 18:19 น วันที่ 30 พศจิการยน พ.ศ.2559 ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เครดิต: Korakamon Sriboonrueang

 

 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559                                 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

                     รูปที่ 4 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559

 

        เดือนรอบิอุล เอาวัล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนเมาลิด (Mawlid al-Nabi) ถือได้ว่าเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งนักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในในเมืองมักกะห์ ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุล เอาวัล และเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะการอ่าน ซัลญี หรือหนังสือ อัล-บัร-ซันญี (หนังสือประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณ และเพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะ 

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm