ทีมนักดาราศาสตร์ขุดพบอุกกาบาตขนาด “มหึมา” ในประเทศอาร์เจนตินา

Share

22 กันยายน 2559

ข้อมูลล่าสุดจากทีมนักดาราศาสตร์นำทีมโดย มาริโอ เวสโคนี นายกสมาคมดาราศาสตร์ของรัฐชาโคที่ทำการขุดอุกกาบาตก้อนมหึมาขนาด  34 ตัน ขึ้นมาจากใต้พื้นดินในพื้นที่ใกล้ๆ เมืองกันเซโด ของประเทศอาร์เจนตินา  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทำให้นักดาราศาสตร์เรียกอุกกาบาตก้อนมหึมานี้ว่า “อุกกาบาตกันเซโด (Gancedo)” จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของทีมนักดาราศาสตร์ดังกล่าวระบุว่าอุกกาบาตกันเซโดนั้นเป็นอุกกาบาตเหล็กตระกูลเดียวกับอุกกาบาตที่มีชื่อว่า  แคมโป เดอ เชียโล (Campo del Cielo) ที่มีการค้นพบก่อนหน้านี้ 

 

        แคมโป เดอ เชียโล (Campo del Cielo)  คือกลุ่มอุกกากาบาตที่มีการค้นพบในเขตพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง Chaco และ Santiago del Estero ของประเทศอาร์เจนตินา พื้นที่ที่มีการค้นพบอุกกาบาตครอบคลุมถึง 60 ตารางกิโลเมตร จากรายงานการค้นพบอุกกาบาตตระกูลนี้นับตั้งแต่ปี ค.ศ 1576 จนถึงปัจจุบันมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 100 ตัน  

       พื้นที่ดังกล่าวนับว่าเป็นแหล่งที่พบอุกกาบาตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชิ้นส่วนอุกกาบาตที่มีน้ำหนักมากที่สุดของอุกกาบาตตระกูลนี้ มีน้ำหนักถึง 37 ตัน ได้รับการบันทึกกว่าเป็นก้อนอุกกาบาตที่มีน้ำหนักมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก โดยมีการค้นพบหลุมอุกกาบาตกว่า 26 หลุมในพื้นที่บริเวณนี้ และมีเศษอุกกาบาตขนาดเล็กกระจายอยู่ในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ในบางหลุมพบเศษอุกกาบาตขนาดเล็กกว่าพันชิ้น ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศแล้วแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆกระจายอยู่ในพื้นที่ นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า วัตถุต้นกำเนิดนั้นมีขนาดใหญ่มากและมีองค์ประกอบเป็นเหล็กที่มีความหนาแน่นสูง จากการตรวจสอบตัวอย่างชิ้นส่วนอุกกาบาตแคมโป เดอ เชียโล นั้นพบว่ามีองค์ประกอบของเหล็กถึง 93% (Fe), นิกเกิล 6.7% (Ni), และ โคบอลต์ 0.3% (Co) 

        จากการตรวจสอบตัวอย่างของซากไม้ในบริเวณที่พบอุกกาบาต โดยการหาค่าครึ่งชีวิตด้วยเทคนิคคาร์บอน-14 (C-14) ทำให้ทราบว่าอุกกาบาตกันเซโดตกลงมาในพื้นที่นี้เมื่อประมาณ 4,000-6,000 ปีก่อน

        หากจัดอันดับของอุกกาบาตในตระกูลแคมโป เดอ เชียโล ตามขนาดและน้ำหนักแล้วอุกกาบาตกันเซโดนี้ จะเป็นอุกกาบาตที่มีน้ำหนักมากเป็นอันดับ 2 แต่หากเปรียบเทียบกับอุกกาบาตที่มีการค้นพบทั้งหมดบนโลกมันจะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 โดยอุกกาบาตก้อนที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกคืออุกกาบาตโฮบา (Hoba meteorite)  ที่ถูกค้นพบเมื่อ ปี ค.ศ 1920 ในประเทศนามีเบียซึ่งหนักถึง 60 ตัน ส่วนอันดับที่  3  นั้นตกเป็นของอุกกาบาตที่ชื่อว่าอาห์นิกิโต ที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 ตัน อย่างไรก็ตามทีมนักดาราศาสตร์จากสมาคมดาราศาสตร์ของรัฐชาโคจะทำการวิเคราะห์อุกกาบาตกันเซโดอย่างละเอียดต่อไป

 

ทีมนักดาราศาสตร์จากสมาคมดาราศาสตร์ของรัฐชาโค ที่ขุดพบอุกกาบาตกันเซโด ขนาด 34 ตัน

 

 

เรียบเรียงโดย 

ธีรยุทธ์  ลอยลิบ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)