ยานคิวริโอซิตีพบรูปแบบฤดูกาลบนดาวอังคาร

  • พิมพ์

26 พฤษภาคม 2559

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2559  ยานคิวริโอซิตีทำงานอยู่บนดาวอังคารจนครบสองปีดาวอังคารแล้ว ที่ผ่านมายานลำนี้ตรวจสอบหินในหลุมอุกกาบาตเกล (Gale Crater) ในรูป 1 จนทราบว่าบางพื้นที่เคยมีน้ำในรูปของเหลวอยู่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังตรววัดอุณหภูมิ,ความดันและระดับของแก๊สมีเธน ทำให้ได้ข้อสรุปว่าบนดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเหมือนบนโลก

1

 

        ชั้นบรรยากาศจะสดใสปลอดโปร่งในฤดูหนาว ,มีฝุ่นมากขึ้นในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ, ลมแรงในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูกาลบนโลกและบนดาวอังคารเกิดจากแกนหมุนของโลกและดาวอังคารเอียง (รูป 2)

 

2

 

        ดาวอังคารโคจรเป็นรูปวงรีที่ใหญ่กว่าโลก ส่งผลให้ขั้วใต้ของดาวอังคารมีฤดูหนาวที่ยาวนานและมีฤดูร้อนที่สั้น อุณหภูมิสูงสุดของหลุมอุกกาบาตเกลคือ 15.9 องศา เซลเซียสในตอนกลางวันของฤดูร้อน และ -100 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนของฤดูหนาว ในรูป 3 จะเห็นว่าแถบด้านล่างคือช่วงอุณหภูมิบนดาวอังคารซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าอุณหภูมิบนโลกในแถบด้านบน

 

3

 

        สภาพอากาศในหลุมอุกกาบาตเกลความชื้นต่ำมาก  (น้ำในอากาศมีค่าเพียง 40 ppm ในขณะที่บนโลกมีค่า 20,000 ppm) ซึ่งค่าความชิ้นจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดู

        นอกจากนี้ยานคิวริโอซิตียังศึกษาปริมาณของแก๊สมีเทนที่เปลี่ยนแปลงด้วย ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันว่าแก๊สมีเทนจะอยู่ในชั้นบรรยากาศดาวอังคารหรือไม่  

        แม้ว่ามีเทนจะเป็นโมเลกุลง่ายๆที่มีอยู่มากมายในเอกภพ แต่มันทำปฏิกิริยากับแสงอัลตราไวโอเล็ตกับดวงอาทิตย์จนหายไปได้ แต่ในขณะนี้ยานคิวริโอซิตีพบมีเทนบนดาวอังคาร(มีค่าตั้งแต่ 0.3- 0.8 ppbv)ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าบนดาวอังคารมีแก๊สมีเทนอยู่จริงๆ 

แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาต่อไปว่าแก๊สมีเทนที่ตรวจพบในหลุมอุกกาบาตเกลเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความสัมพันธ์กับการเกิดฤดูกาลแค่ไหน


 

อ้างอิง

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/curiosity-sees-seasonal-trends-on-mars/

 

เรียบเรียงโดย

อาจวรงค์ จันทมาศ