ยานอวกาศเคปเลอร์เข้าสู่โหมดฉุกเฉิน

  • พิมพ์

12 เมษายน 2559

กล้องโทรทรรศน์อวกาศของนาซ่าเข้าสู่โหมดภาวะฉุกเฉินจากเหตุความขัดข้องของเครื่องยนต์ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 ทำให้วิศวกรขององค์การนาซาเร่งซ่อมแซมยานกล่องโทรทรรศน์บนยานอวกาศเคปเลอร์เพื่อเริ่มการตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะต่อไป

 

        ยานอวกาศเคปเลอร์ถูกส่งออกสู่อวกาศในปี 2552 เพื่อตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของแสงของดาวฤกษ์จากการโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไปรอบๆ  การสำรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วกว่า 1,040 ดวง และกว่า 4,700 ดวง ที่กำลังรอการยืนยัน

        แผนการใหม่ที่วางไว้สำหรับยานอวกาศเคปเลอร์ในช่วงวันที่ 7 เมษายน ถึง 1 กรกฎาคม จะเป็นการตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากดาวฤกษ์ที่มีความสว่างน้อยๆด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า gravitational microlensing ซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุ (เช่นดาวเคราะห์) ทำหน้าที่คล้ายเลนส์โดยการรวมแสงจากวัตถุพื้นหลังที่มีความสว่างน้อยๆให้มีความเข้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากการตรวจหาดาวเคราะห์ที่ผ่านมา

        กล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นอื่นๆได้ค้นพบดาวเคราะห์ด้วยวิธีการ gravitational microlensing แล้วกว่า 46 ดวง และนักดาราศาสตร์ได้คาดหวังที่จะค้นพบเพิ่มเติมอีกกว่า 10 ดวง ด้วยยานอวกาศเคปเลอร์ นอกจากนี้การสำรวจดังกล่าวยังใช้เป็นข้อมูลทางสถิติสำหรับดาวเคราะห์ที่ไม่มีวงโคจรรอบดาวฤกษ์หลักอีกด้วย

        นอกจากนี้ทีมนักดาราศาสตร์มีแผนความร่วมมือการศึกษาทางดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นกว่า 24 ตัวที่กระจายอยู่ใน 6 ทวีป โดยมุ่งเน้นไปยังบริเวณเดียวกันในเวลาเดียวกันกับกล้องโทรทรรศน์บนยานอวกาศเคปเลอร์ ซึ่งโครงการโอเกิล (Optical Gravitational Lensing Experiment : OGLE) ในหอดูดาวลาสคัมปานาส ประเทศชิลี ได้ร่วม        โครงการดังกล่าวเพื่อทำการสำรวจวัตถุด้วยวิธี gravitational microlensing อีกด้วย แต่แผนการศึกษาดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการขัดข้องของยานเคปเลอร์ 

        นี่เป็นครั้งแรกสำหรับการสำรวจวัตถุด้วยวิธี gravitational microlensing ผ่านความร่วมมือของกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินและอวกาศ ซึ่งจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยวิธีการดังกล่าวได้มากขึ้นซึ่งดีกว่าใช้กล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นเพียงตัวเดียวหรือสองตัว

        ในขณะนี้ยานอวกาศเคปเลอร์ที่อยู่ไกลออกไปกว่า 120 ล้านกิโลเมตร ทำให้คำสั่งแต่ละครั้งที่ส่งออกไปและรับกลับต้องใช้เวลานานถึง 13 นาที และถ้าระยะเวลาการซ่อมแซมดังกล่าวใช้เวลานานมากเกินกว่าวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 แผนการศึกษาด้วยวิธี gravitational microlensing อาจต้องยุติลง เนื่องจากแนวการโคจรของเคปเลอร์ออกนอกแนวตำแหน่งที่สามารถสังเกตการณ์ได้

 

 

แหล่งข้อมูล

http://www.nature.com/news/kepler-spacecraft-in-emergency-mode-1.19720