หิมะบนดาวพลูโต,แผนที่บนดาวพลูโตและหุบเขาขนาดใหญ่บนดาวพลูโต

Share

17 มีนาคม 2559

หิมะมีเทนบนดาวพลูโต

นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ายอดเขาบนดาวพลูโตอาจมีหิมะมีเทนตกกระจายอยู่ ในรูป 1 จะเห็นว่ามีสสารสีอ่อนกระจายอยู่บริเวณลาดชันแถวๆยอดของภูเขา ซึ่งน่าจะเป็นหิมะมีเทนที่เกิดจากชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตนั่นเอง ส่วนบริเวณสีเข้มคาดว่าเป็นโมเลกุลสารtholin ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีเทนได้รับแสงอาทิตย์

ภูเขาลูกนี้อยู่บริเวณ  Cthulhu Regio มันเป็นภูเขาที่ฐานใหญ่โตมาก ความยาวฐานภูเขานี้มากถึง 3,000 กิโลเมตร ยาวเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นศูนย์สูตรของดาวพลูโต!

 

แผนที่ธรณีบนดาวพลูโต

        นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างตื่นเต้นกับความซับซ้อนของธรณีวิทยาบนดาวพลูโต นักวิทยาศาสตร์จึงทำแผนที่ทางธรณีเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาความหลากหลายของภูมิประเทศบนดาวพลูโตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยแผนที่ครอบคลุมพื้นที่โดยมีด้านหนึ่งยาว 2,070 กิโลเมตร

        สีสันต่างๆในแผนที่บ่งบอกถึงสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรียบราบ,แตก,เป็นหลุม,ถูกกัดกร่อน และเป็นเนิน ฯลฯ เส้นสีดำแตกๆคือขอบของน้ำแข็งไนโตรเจน,สีม่วงคือเทือกเขาสลับซับซ้อน,สีชมพูคือเนินที่กระจายตัวอยู่บนผิวดาวพลูโต,ส่วนหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่แสดงด้วยสีเหลือง

        แผนที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าขอบเขตของบริเวณต่างๆที่ตัดกันเกิดขึ้นได้อย่างไรและส่วนไหนเกิดขึ้นก่อนกัน ตัวอย่างเช่น หลุมอุกกาบาตที่แสดงด้วยสีเหลืองฝั่งซ้ายมือของแผนที่เกิดขึ้นหลังพื้นผิวรอบๆ

 

 

หุบเขาขนาดใหญ่บนดาวพลูโต

 

 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหุบเขา (Canyon) ขนาดใหญ่บริเวณผิวขั้วเหนือของดาวพลูโต หุบเขาที่กว้างที่สุด(สีเหลือง)มีความกว้างถึง 75 กิโลเมตร รอบๆมีหุบเขาย่อยๆทอดยาวขนานไปกับตัวหุบเขาใหญ่ การกัดกร่อนขอบตัวหุบเขาทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าหุบเขาบริเวณนี้มีอายุมากกว่าหุบเขาอื่นๆบนดาวพลูโตหรือประกอบกับการที่สสารบริเวณนั้นเปราะบางกว่าบริเวณอื่นๆ อย่างไรก็ตามลักษณะของมันบ่งบอกว่าในอดีต เปลือกดาวพลูโตเคยมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีมาก่อน

ภายในหุบเขาใหญ่มีร่องตื้นๆที่แสดงด้วยสีน้ำเงิน ถัดมาทางด้านขวามีอีกร่องซึ่งแสดงด้วยสีชมพู

หลุมขนาดใหญ่ด้านล่างขวาของภาพที่เป็นสีแดงมีความลึกถึง 4 กิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีชั้นน้ำแข็งใต้ผิวดาวเกิดการละลายทำให้เปลือกบริเวณนั้นยุบตัวลงไปกลายเป็นหลุม

 

 

 

เรียบเรียงโดย

อาจวรงค์ จันทมาศ