จันทรุปราคาเต็มดวง 4 เมษายน 2558

Share

25 มีนาคม 2558

ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูอุปราคาครั้งแรกของปีนี้ ซึ่งหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คราวนี้ก็มาถึงคิวของปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน นี้ ถ้าหากเราลองนับวันที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งล่าสุดมาถึงวันเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาพบว่าห่างกันเป็นระยะเวลา 15 วันพอดี สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกและครั้งเดียวที่คนไทยจะได้เห็นในปี พ.ศ. 2558 นี้ 

รูปที่ 1 ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

 

        ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกและครั้งเดียวที่คนไทยจะได้เห็นในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่ 4 เมษายน 2558 โดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งนี้ เป็นชุดซารอสที่ 132 ซึ่งเกิดเป็นครั้งที่ 30 ของซารอส จากทั้งหมด 71 ครั้ง โดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาชุดซารอสที่ 132 เกิดครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2540 หรือเมื่อ 18 ปีก่อน และในครั้งนี้ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา โดยใช้เวลารวมทั้งหมดในการเกิดอุปราคาประมาณ 3 ชั่วโมง 29 นาที และขณะที่ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงนานประมาณ 5 นาที ความสว่างของดวงจันทร์จะลดลงเหลือเพียง 1.0008 

        ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มในวันที่ 4 เมษายน 2558 นี้ เกิดขึ้นก่อนที่ดวงจันทร์จะขึ้นโผล่พ้นจากขอบฟ้า

 

ตารางที่ 1 เวลาเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน 2558

เหตุการณ์

เวลา (น.)

หมายเหตุ

เริ่มเกิดอุปราคาเงามัว (P1)

16:01

ไม่เห็น

เริ่มเกิดอุปราคาบางส่วน (U1)

17:16

ไม่เห็น

เริ่มเกิดอุปราคาเต็มดวง (U2)

18:58

เห็น

ดวงจันทร์อยู่กึ่งกลางคลาส

19:00

เห็น

สิ้นสุดอุปราคาเต็มดวง (U3)

19:03

เห็น

สิ้นสุดอุปราคาบางส่วน (U4)

20:45

เห็น

สิ้นสุดอุปราคาเงามัว (P4)

21:59

เห็น

 

รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ในระหว่างการเกิดจันทรุปราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2558

 

รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งต่างๆ บนโลกที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคา (ทั่วทั้งประเทศไทยสามารถสังเกตได้ทั้งเหตุการณ์) ในวันที่ 4 เมษายน 2558

 

การเตรียมตัวสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 เมษายน 2558

        การสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 4 เมษายน 2558 เนื่องจากเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นคืนวันเสาร์ โดยผู้สังเกตสามารถสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เริ่มเกิดปรากฏการณ์ใช้เวลารวมหมดในการเกิดอุปราคาประมาณ 3 ชั่วโมง 29 นาที และดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกหมดทั้งดวงเป็นระยะเวลาประมาณ 5 นาที

        ในการชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่าการสังเกตการณ์สุริยุปราคา เนื่องจากแสงจากดวงจันทร์ไม่เป็นอันตรายต่อตาเราจึงสามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่าถึงแม้จะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ตาม ขณะที่เกิดปรากฏการณ์เราจะสามารถสังเกตพื้นผิวของดวงจันทร์ทั่วทั้งบริเวณได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังสามารถสังเกตเห็นสีที่เปลี่ยนไปของดวงจันทร์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณฝุ่น อนุภาคในบรรยากาศโลกได้อีกด้วย

        ส่วนท่านใดที่ต้องการชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาอย่างใกล้ชิด สามารถใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ เช่น กล้องสองตา (ทุกขนาด) กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้