การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนจบ)

การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนจบ)

 

บทความตอนแรก: ภาพรวมเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2904-jupiter-01

 

บทความตอนที่ 2: การศึกษาและตัวอย่างโครงงานเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2906-jupiter-02/

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนที่ 2)

การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนที่ 2)

 

บทความตอนแรก: ภาพรวมเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2904-jupiter-01

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนที่ 1)

การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนที่ 1)

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้น สำหรับการสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวพฤหัสบดีใกล้โลก (Jupiter Opposition)

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวเคราะห์สำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเอกภพ (ตอนจบ)

ดาวเคราะห์สำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเอกภพ (ตอนจบ)

 

------------------------------------------------

 

บทความตอนแรก (บทนำ และเราจะค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้อย่างไร?)

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2877-exoplanet-to-lives-in-the-universe-01

อ่านเพิ่มเติม...

ทำไมเราจึงเห็นดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เป็นเสี้ยวสว่าง?

ทำไมเราจึงเห็นดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เป็นเสี้ยวสว่าง?

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 หากสังเกตท้องฟ้าทางทิศตะวันตกในช่วงดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า ดาวเด่นดวงแรกที่เราสังเกตเห็นชัดด้วยตาเปล่าคือ “ดาวศุกร์”

อ่านเพิ่มเติม...