"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 2: ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี สมัยยุคโลหะ

[ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี (1)]

ดาราศาสตร์ที่เริ่มแรกจากความทะเยอทะยานถึงท้องฟ้า

วิชาดาราศาสตร์มีความหมายสำคัญต่อเกาหลีมาแต่สมัยโบราณแล้ว โดยดาราศาสตร์พื้นบ้านในเกาหลีเริ่มต้นมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ สืบทอดต่อมาผ่านสมัยสามอาณาจักรของเกาหลี (57 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ.935), สมัยราชวงศ์โค-รยอ (ค.ศ.918-1392) และสมัยราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ.1392 - 1910) และชาวเกาหลีโบราณได้ทิ้งโบราณสถาน-โบราณวัตถุทางดาราศาสตร์จำนวนมากจากยุคสมัยเหล่านี้ ซึ่งโบราณสถาน-โบราณวัตถุเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แต่ยังมีค่าในทางดาราศาสตร์ด้วย  

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์จรวด : ชายผู้ให้กำเนิดจรวดสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์จรวด : ชายผู้ให้กำเนิดจรวดสมัยใหม่

เด็กคนหนึ่งหลงใหลในวิทยาศาสตร์เพราะพ่อของเขาคอยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้งซื้อกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ส่องดูสิ่งเล็กๆไปจนถึงซื้อกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ส่องดูสิ่งที่อยู่ไกลแสนไกลให้ รวมทั้งสมัครสมาชิกนิตยสารวิทยาศาสตร์อย่าง Scientific American ให้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

100 ปี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

100 ปี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกฟิสิกส์

นักฟิสิกส์จำนวนมากกล่าวกันว่าทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟิสิกส์มีอยู่ 2 ทฤษฎี

หนึ่งคือ ทฤษฎีควอนตัม เป็นทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งเล็กๆในระดับอะตอมได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจในทฤษฎีควอนตัมส่งผลให้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์,คอมพิวเตอร์รวมทั้งงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...

"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 1: ดาราศาสตร์กับวัฒนธรรม

มุมมองของมนุษย์ทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

การบรรยายครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายแนวคิด ความเข้าใจของมนุษย์ ในแง่มุมของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การดำรงชีวิตและวัฒนธรรม ดาราศาสตร์เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาถึงทุกสิ่งในจักรวาล โดยศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆของวัตถุท้องฟ้า ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสู่กฏต่างๆที่คอยขับเคลื่อนจักรวาล  

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอวกาศ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอวกาศ

ขยะไม่ได้มีอยู่แค่บนโลก แต่ในอวกาศก็มีขยะที่เรียกว่า ขยะอวกาศ (space junk) 

พวกมันคือ อุปกรณ์ที่โคจรรอบโลกแต่ใช้การไม่ได้แล้ว เช่น ดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งาน หรือ ชิ้นส่วนของจรวดที่หลุดออกจากจรวดส่วนหลัก รวมทั้งพวกเศษหินเศษทรายเล็กๆที่โคจรรอบโลกก็นับเป็นขยะอวกาศด้วย แต่ที่ภายในวงโคจรใกล้โลก วัตถุที่มาจากมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเศษหินเศษทรายจากนอกโลกมาก

อ่านเพิ่มเติม...