ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนต้น (ภาพรวมภารกิจและการส่งยาน)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนต้น

(ภาพรวมภารกิจและการส่งยาน)

ยานโอไซริส-เร็กซ์ (OSIRIS-REx ย่อมาจาก Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) เป็นยานศึกษาดาวเคราะห์น้อยขององค์การนาซาแห่งสหรัฐฯ ซึ่งมีแผนจะส่งยานขึ้นสู่อวกาศในเดือนกันยายน ค.ศ.2016 เพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยเบ็นนู(101955 Bennu) แล้วนำตัวอย่างดินและหินจากดาวเคราะห์น้อยเบ็นนูกลับมาถึงโลกในปี ค.ศ.2023 เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 3

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 3

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition) 

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 2

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 2

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition)

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น" (Introduction to Mars Observation) ตอนที่ 1

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 1

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition)

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวอังคารใกล้โลก

ดาวอังคารใกล้โลก

ดาวอังคารใกล้โลก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 26 เดือนต่อครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 นี้จะเกิดเหตุการณ์ดาวอังคารใกล้โลกอีกครั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการสังเกตดาวอังคารมากที่สุดในรอบ 11 ปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวดาวอังคารกำลังเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเป็นช่วงที่ดาวอังคารอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดังนั้นปีนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสังเกตดาวอังคารอีกปีหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...