แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 5

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 5

ผู้เรียบเรียงบทความชุดนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเป็นมาของแผนที่ดาวใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” จึงได้เรียบเรียงบทความชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial Sphere) มาก่อน โดยสามารถอ่านได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจสำคัญตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์์ (New Horizons) ผู้ไขปริศนาดาวพลูโต

ภารกิจสำคัญตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์์ (New Horizons) ผู้ไขปริศนาดาวพลูโต

ยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์ (New Horizons) ขององค์การนาซา หรือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ได้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Atlas V551 จากฐานปล่อยในรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 พร้อมกับภารกิจสำคัญในการสำรวจดาวพลูโตและดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) 

อ่านเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนจบ (เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนจบ

(เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์)

 

บทความเรื่องยานโอไซริส-เร็กซ์ ตอนแรก: http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2623-osiris-rex-01

 

4. เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ของยานโอไซริส-เร็กซ์ ที่ศึกษาดาวเคราะห์น้อยเบ็นนู ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนต้น (ภาพรวมภารกิจและการส่งยาน)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนต้น

(ภาพรวมภารกิจและการส่งยาน)

ยานโอไซริส-เร็กซ์ (OSIRIS-REx ย่อมาจาก Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) เป็นยานศึกษาดาวเคราะห์น้อยขององค์การนาซาแห่งสหรัฐฯ ซึ่งมีแผนจะส่งยานขึ้นสู่อวกาศในเดือนกันยายน ค.ศ.2016 เพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยเบ็นนู(101955 Bennu) แล้วนำตัวอย่างดินและหินจากดาวเคราะห์น้อยเบ็นนูกลับมาถึงโลกในปี ค.ศ.2023 เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 3

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 3

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition) 

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...