สนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ (Magnetic Fields of the Sun)

ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีความคุ้นชินกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มนุษย์ยุคก่อนต่างก็เกิดความหวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์พยายามเสาะแสวงหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าในเดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน 2555

สำหรับคนที่เริ่มดูดาว ควรเริ่มต้นจากวัตถุที่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์สว่างๆในกลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้า และทางช้างเผือกซึ่งในเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายนของประเทศไทยในช่วงนี้ เป็นฤดูฝนแต่ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาสฟ้าเปิดมากที่สุดจึงทำให้มีโอกาส สังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ดีกว่าการดูดาวเราควรจะมีแผนที่ดาวติดตัวเสมอเพื่อ ช่วยในตอนที่เราจำกลุ่มดาวไม่ได้หรือดูไม่ออก

อ่านเพิ่มเติม...