กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ชนิด ไฮโดรเจน-อัลฟา

กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ชนิดไฮโดรเจน-อัลฟา ขนาด 70 มม. ได้ถูกออกแบบให้ทุกชิ้นส่วนติดกันอย่างแน่นหนา  ไม่สามารถถอด  หรือแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้ยกเว้นเลนส์ตา กล้องดังกล่าวสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับทั้งมือสมัครเล่น และผู้อยู่ในขั้นเริ่มต้น  นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น นักเรียนและเด็กๆก็สามารถใช้กล้องดังกล่าวสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ได้  แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การเกิดฤดูกาล (Season)

หากเราเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของกลางวันกลางคืนตลอดในช่วง 1 ปี จะเห็นความยาวนานของกลางวันและกลางคืนเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นผลมาจากแกนหมุนของโลกเอียง ทำให้แต่ละส่วนบนผิวโลกรับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน ความยาวนานของกลางวันกลางคืนจึงต่างกันด้วย บางช่วงทางซีกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์นานกว่า

อ่านเพิ่มเติม...

การระเบิดรังสีแกมมา (Gamma-ray bursts)

Gamma-ray bursts  (GRBs) หรือการระเบิดรังสีแกมมา เป็นการระบิดในช่วงเวลาสั้นๆพร้อมกับปล่อยรังสีแกมมาออกมาด้วย ส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดใหญ่ของดาวในกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปในอวกาศ และพลังงานที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านรังสีแกมมาซึ่งเป็นพลังงานที่สูงที่สุด แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเหมือนกับแสง การระเบิดแต่ละครั้งจะรุนแรงกว่า 100 เท่าของซูเปอร์โนวา(supernova)

อ่านเพิ่มเติม...

การจำแนกประเภทดาวฤกษ์

ในวิชาดาราศาสตร์แบ่งประเภทของดาวฤกษ์ตามลักษณะพื้นฐาน 2 อย่าง คือ อุณหภูมิแสงและคุณสมบัติทางสเปกตรัม  ดังนั้นจึงเก็บข้อมูลดาวฤกษ์หลายๆดวง  แล้วนำมาเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกำลังการส่องสว่างกับอุณหภูมิ หรือเรียกว่า H-R diagram  ที่แบ่งขนาดของดาวตามกำลังการส่องสว่าง  และสีของดาวตามอุณหภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

ลมสุริยะ

ลมสุริยะคือกลุ่มอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกจากชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มีพลังงานสูงและเคลื่อนที่หนีแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ด้วยอัตราเร็วสูง  เนื่องมาจากการปะทุบนพื้นผิวทำให้สสารบางส่วนหลุดออกมาในรูปของอนุภาค(อิเล็กตรอน โปรตอน)  เมื่ออนุภาคเข้าสู่ชั้นโคโรนาที่มีอุณหภูมิมากกว่า 1 ล้านเคลวิน ทำให้อนุภาคถูกเร่งจนมีพลังงานได้ถึง 1,000 eV

อ่านเพิ่มเติม...