ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

  • พิมพ์

ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

ดวงจันทร์นับว่าเป็นวัตถุท้องฟ้าที่เราคุ้นเคยมากที่สุดและเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอีกด้วย เห็นได้ชัดในตอนกลางคืนและสวยงามมากในคืนจันทร์เพ็ญ (Full Moon) หากเราสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในแต่ละคืนจะเห็นได้ว่าเฟสของดวงจันทร์ที่ปรากฏ (Phase of the moon) จะเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จนมาถึงวันที่จันทร์ดับ (New moon) ซึ่งจะไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวได้ และจากการปรากฏเฟสของดวงจันทร์ดังกล่าว ชาวมุสลิมจะนำมากำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม โดยจะใช้ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เป็นตัวกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของแต่ละเดือนในรอบปีการนับวันและเวลาของชาวมุสลิมนั้นจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์กำหนดเวลาในแต่ละวัน และจะใช้ดวงจันทร์กำหนดวันที่ของแต่ละเดือน ดังนั้นจึงทำให้ชาวมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์ทุกเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนใหม่หรือเดือนถัดไป โดยที่การสังเกตการณ์ดวงจันทร์ดังกล่าวจะต้องมีผู้เห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ก่อนจึงจะเริ่มนับวันเริ่มต้นของเดือนใหม่ และถือว่าเป็นตัวกำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเราะห์

 

รูปที่ 1 ภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) กำหนดหนดเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า

ซึ่งในเวลาดังกล่าวก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่ (เวลาเริ่มต้นของเดือนรอมฎอน)

เครดิต Mt.Tamalpais in the SF Bay Area (by ZWT)

 

        ปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลามถือว่าเป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างสมบูรณ์ จะใช้ดวงจันทร์เป็นหลักในการกำหนดเดือน 12 เดือน ในแต่ละเดือนจะมีเพียงแค่ 29 วันหรือ 30 วัน และในรอบปีของปฏิทินฮิจเราะห์จะแค่ 354 - 355 วัน ซึ่งจะต่างกันกับปฏิทินไทยสากลจะเป็นแบบสุริยะจันทรคติ โดยในหนึ่งปีจะมี 365 หรือ 366 วัน ดังนั้นเมื่อนำระบบแบบปฏิทินฮิจเราะห์มาเทียบกับระบบปฏิทินไทยสากลก็จะเห็นได้ว่า ในรอบปีของปฏิทินฮิจเราะห์จะเลื่อนเร็วขึ้นปีละ 10 - 11 วัน และในปีฮิจเราะห์ศักราชปีนี้ (ฮ.ศ.1437) วันเริ่มต้นเดือนใหม่ในแต่ละเดือน  จะตรงกันกับวันที่เท่าไรเมื่อเทียบกับปฏิทินไทยสากลนั้นขึ้นอยู่กับผลของการสังเกต ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

 

รูปที่ 2 คำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1437 

หรือวันขึ้นปีใหม่ของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช

 

1. เดือนมุฮัรรอม (Muharam) ฮ.ศ.1437 

        จากคำประกาศให้ชาวไทยมุสลิมออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อจะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งผลการสังเกตการณ์ในวันดังกล่าวได้มีผู้ที่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม ในปีฮีจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 จากประกาศดังกล่าวนี้ (รูปที่2) ชาวไทยมุสลิมจะสามารถกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของเดือนมุฮัรรอมได้อีกด้วย เช่น วันอาซูรอ หรือวันที่ 10 ของเดือนมูฮัรรามปีนี้ก็จะตรงกับ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 และยังสามารถกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมต้องออกมาสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) อีกครั้งเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซอฟาร (เดือนที่2) จะสังเกตในวันที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ. 1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

               

รูปที่ 3A วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558                                                              รูปที่ 3B วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  

รูปที่ 3A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

รูปที่ 3B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 

2. เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 3A,3B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในคืนนั้นและวันรุ่งขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนมูฮัรราม (เดือนที่1) ฮ.ศ.1437 ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (เดือนที่2) ที่เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนซอฟาร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อคือ วันที่ 29 เดือนซอฟาร  ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3)

 

               

รูปที่ 4A                                                                                                  รูปที่ 4B

รูปที่ 4A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 ธันวาคม 2558

รูปที่ 4B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 12 ธันวาคม 2558

 

3. เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 4A,4B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนซอฟาร (เดือนที่2) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 และจะกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่4)

 

        เดือนรอบิอุล เอาวัล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนเมาลิด (Mawlid al-Nabi) ถือได้ว่าเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งนักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในในเมืองมักกะห์ ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุล เอาวัล และเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะการอ่าน ซัลญี หรือหนังสือ อัล-บัร-ซันญี (หนังสือประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณ และเพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะ

 

               

รูปที่ 5A  วันที่ 10 มกราคม 2559                                                           รูปที่ 5B วันที่ 11 มกราคม 2559

รูปที่ 5A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 10 มกราคม 2559

รูปที่ 5B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 มกราคม 2559

 

4. เดือนรอบิอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 5A,5B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่4) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 และจะกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5)

 

รูปที่ 6 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

5. เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadul Awal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่6)

 

              

รูปที่ 7A  วันที่ 9 มีนาคม 2559                                                             รูปที่ 7B วันที่ 10 มีนาคม 2559  

รูปที่ 7A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 9 มีนาคม 2559

รูปที่ 7B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 10 มีนาคม 2559

 

6. เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 7A,7B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่6) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อ จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอญับ (เดือน7)

 

รูปที่ 8 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 8 เมษายน 2559

 

7. เดือนรอญับ (Rajap) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอญับ (เดือน7) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอญับ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอญับ ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนชะบาน (เดือนที่8)

 

รูปที่ 9 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

 

8. เดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 7 พฤาภาคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนชะบาน (เดือน8) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอมฎอน (เดือนที่9)

 

                

รูปที่ 10A   วันที่ 5 มิถุนายน 2559                                                       รูปที่ 10B วันที่ 6 มิถุนายน 2559  

รูปที่ 10A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 5 มิถุนายน 2559

รูปที่ 10B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 6 มิถุนายน 2559

 

9. เดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 10A,10B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนชะบาน (เดือนที่8) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือนที่9) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่าวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนเชาวัล (เดือน10)

 

รูปที่ 11 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

10. เดือนเชาวัล (Shawwal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนเชาวัล (เดือน10) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนเชาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนเชาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซุลกอดะห์ (เดือนที่11)

 

               

รูปที่ 12A  วันที่ 3 สิงหาคม 2559                                                        รูปที่ 12B วันที่ 4 สิงหาคม 2559  

รูปที่ 12A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 3 สิงหาคม 2559

รูปที่ 12B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

 

11. เดือนซุลดอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 12A,12B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนเชาวัล (เดือนที่10) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (เดือนที่11) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่าวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนชุลกอดะห์ ฮ.ศ.1437 (ช่วงเวลาเย็น) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12)

 

รูปที่ 13 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 2 กันยายน 2559

 

12. เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 13 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนมูฮัรรอม (เดือนที่1) หรือจะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ และปีฮีจเราะห์ศักราชใหม่ (ฮ.ศ.1438) จะสังเกตช่วงเวลาเย็นของวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1437  ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเที่ยบวันเริ่มต้นเดือนใหม่ปฏิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437 กับปฏิทินไทยสากลประจำปี 2558 - 2559

ลำดับที่

เดือนปฏิทินฮิจเราะห์

วันที่ / เดือนปฏิทินไทยสากล

1

วันที่1 เดือนมุฮัรรอม(Muharam)

วันที่14 ตุลาคมพ.ศ.2558

2

วันที่1 เดือนซอฟาร(Safar)

วันที่13 พฤศจิกายนพ.ศ.2558

3

วันที่1 เดือนรอบิอุลเอาวัล(Rabiul Awal)

วันที่13 ธันวาคมพ.ศ.2558

4

วันที่1 เดือนรอบิอุลอาเคร(Rabiul Akhir)

วันที่12 มกราคมพ.ศ.2559

5

วันที่1 เดือนญามาดิลอาวัล(Jamadul Awal)

วันที่10 กุมภาพันธ์พ.ศ.2559

6

วันที่1 เดือนญามาดิลอาเคร(Jamadul Akhir)

วันที่11 มีนาคมพ.ศ.2559

7

วันที่1 เดือนรอญับ(Rajap)

วันที่9 เมษายนพ.ศ.2559

8

วันที่1 เดือนชะบาน(Shaban)

วันที่8 พฤษภาคมพ.ศ.2559

9

วันที่1 เดือนรอมฎอน(Ramadan)

วันที่7 มิถุนายนพ.ศ.2559

10

วันที่1 เดือนเชาวัล(Shawwal)

วันที่6 กรกฎาคมพ.ศ.2559

11

วันที่1 เดือนซุลดอดะห์(Zul Qadah)

วันที่5 สิงหาคมพ.ศ.2559

12

วันที่1 เดือนซุลฮิจญะฮ์(Zul Hijah)

วันที่3 กันยายนพ.ศ.2559

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

หนังสือ อัลฟาลัก ดาราศาสตร์ปัฏิบัติสำหรับมุสลิม “นิแวเต๊ะ หะยีวามิง”

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 2 http://www.skthai.org/news/400999/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่อง-กำหนดวันที่-๑-ของเดือนมูฮัรรอม-ฮ.ศ.-๑๔๓๗.html

รูปที่ 3-13 http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm