วันสำคัญในปฏิทินอิสลามประจำปี ฮ.ศ.1435 กับปฏิทินไทยสากล

Share

ในทุกๆรอบปีในปฏิทินของแต่ละปฏิทินจะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของกลุ่มชนนั้นๆ ซึ่งในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ก็จะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของชาวมุสลิม และในรอบปีที่เปลี่ยนไปวันสำคัญในปฏิทินอิสลามก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมือเที่ยบกับปฏิทินไทยสากล

เนื่องจากปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์เป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างสมบูรณ์ ที่มีวันในรอบปี 354 วันจะเรียกว่า ปีสั้น   หรือปีบาซีเฏาะฮ์ (Basitah) และ 355 วันจะเรียกว่า ปียาว หรือปีกาบีซะฮ์ (Kabisah) ซึ่งจะต่างกับปฏิทินไทยสากลที่เป็นปฏิทินแบบสุริยะจันทรคติ จะมีวันในรอบปี 365 วัน และสีปีครั้งจะมี 366 วัน ดังนั้นปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์จะมีการเลื่อนวันที่ไปเรื่อยเมื่อเทียบกับปฏิทินไทยสากล เลื่อนไปประมาณ 10 -11 วันต่อปี

 

รูปภาพที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

 

รูปภาพที่ 2 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

 

        จากภาพที่ 1,2 จะแสดงให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยเราจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนใหม่ และปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่ ของปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ ในช่วงเวลาหลังจากดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งชาวมุสลิมจะเรียกว่า คืนวันที่ 1 เดือนมุฮัรราม ..1435 หรือเวลาเริ่มวันปีใหม่นั้นเอง (ชาวมุสลิมจะเริ่มนับเวลาของวันใหม่หลังจากดวงอาทิตย์ตกจนไปถึงดวงอาทิตย์ตกของอีกวัน) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในช่วงกลางวันของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 จะตรงกับ วันที่ 30 เดือนซุลฮีจญะ ..1434 หรือวันสิ้นปี และหลังจากดวงอาทิตย์ตกก็จะเริ่มนับวันใหม่วันที่ 1 เดือนมุฮัรราม ..1435 หรือวันปีใหม่ ดังนั้นวันที่ใหม่ปฏิทินอิสลามก็ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

 

วันสำคัญของปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ประจำปี ..1435 เทียบกับปฏิทินไทยสากลปี 2556 - 2557

1. วันปีใหม่ วันที่ 1 มุฮัรรอม (Muharam) ..1435 ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

 

2. วันอาซูรอ (Ashura) วันที่ 10 มุฮัรรอม (Muharam) ..1435 ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

อาชูรออ์เป็นคำจากภาษาอาหรับ มีความหมายว่า 10 ซึ่งในปฏิทินอิสลามหมายถึงวันที่ 10 แห่งเดือน มุฮัรรอม ซึ่งมุสลิมในประเทศไทย มีการทำอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่า บูโบร์อาชูรอ เป็นคำในภาษามลายูปัตตานี - กลันตัน (ประเทศมาเลเซีย) เป็นชื่อขนมกวนชนิดหนึ่ง เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า บูบูรอาชูรออ์ ในภาษามลายูมาตรฐานที่แปลว่า ขนมกวนวันที่สิบนั่นเอง และเป็นวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัด ได้ส่งเสริมให้ชาวมุสลิมถือศีลอดกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9,10 และ 11 มุฮัรรอม ด้วย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13,14 และ 15 พฤศจิกายน 2556

 

3. เดือนเมาลิต (Mawlid al-Nabi) ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 รอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2557

รูปภาพที่ 3 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) วันที่ 1 มกราคม 2557

 

        จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ของเย็นวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนั้นในวันที่ 2 มกราคม 2557 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนซอฟัร (เดือนที่ 2) ฮ.ศ.1435 ฉะนั้นวันที่ 3 มกราคม 2557 ก็จะตรงกับวันที่ 1 รอบิอุล เอาวัล (เดือนที่ 3) ฮ.ศ.1435 (บริเวณประเทศไทยเรา)

        เดือนเมาลิต (Mawlid al-Nabi) เป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งนักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในในเมืองมักกะห์ ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ซึ่งในปีฮิจเราะห์ปีนี้จะตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2557 และ ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะการอ่าน ซัลญี หรือหนังสือ อัล-บัร-ซันญี (หนังสือประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณ และเพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ  เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน

 

4. ค่ำคืนอิสรออฺและมิอฺรอจ (Lialat al Miraj) ค่ำคืนที่ 27 รอญับ (Rajab) ..1435 ตรงกับค่ำคืน 26 พฤษภาคม 2557

รูปภาพที่ 4 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) วันที่ 30 เมษายน 2557 

 

        ค่ำคืนอิสรออฺและมิอฺรอจ (Lialat al Miraj) “อัลอิสรออฺคือ การเดินทางของท่านศาสดามุฮัมมัด จากมัสยิดฮะรอม นครเมกกะฮ ไปยังมัสยิดอัลอักซอ กรุงเยรูซาเล็ม โดยใช้เวลาเพียงคืนเดียว ส่วนมิอฺรอจมีความหมายว่า บันได เป็นวันที่ท่านศาสดามุฮัมหมัดได้รับโองการจากพระเจ้าให้ละหมาด 5 เวลา หรือนมัสการพระเจ้า 5 เวลาต่อ 1 วัน ซึ่งปฏิบัติกันมาจนปัจจุบันนี้ 

 

5. ค่ำคืนนิซฟุชชะอ์บาน (Liylatul al Baraat) ค่ำคืนที่ 15 เดือนชะอ์บาน (Shaban) ..1435 ตรงกับค่ำคืนวันที่ 13 มิถุนายน 2557 

รูปภาพที่ 5 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah)วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

 

        ค่ำคืนนิซฟูชชะอ์บานนิซฟูเป็นคำภาษาอาหรับ มีความหมายว่าครึ่งหนึ่ง”  “ชะอ์บานเป็นชื่อเดือนตามปฏิทินอิสลาม (เดือนที่ 8) ฉะนั้นวันนิซฟูชซะอ์บานก็คือวันที่ 15 ของเดือนซาบาน และเป็นวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัดส่งเสริมให้มุสลิมถือศีลอดในวันดังกล่าว และชาวมุสลิมจะร่วมกันอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานจะเป็นที่บ้าน หรือไปร่วมกันอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานที่มัสยิด และจะร่วมกันขอพรกันในคำ่คือดังกล่าว โดยจะขอพรสิ่งสำคัญ 3 ประการคือ 

1. ขอให้ตายอยู่ในศรัทธาแห่งพระองค์อัลเลาะฮ

2. ขอให้อายุยืน เพื่อจะได้ประกอบความดีต่างๆ ไว้ให้มากๆ

3. ขอให้การครองชีพสะดวก ให้ร่ำรวย เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้เต็มที่ตามองค์อัลเลาะฮบัญชา และเพื่อจะได้ทำบุญให้ทานแต่คนยากจน

 

6. วันที่ 1 รอมฏอน (Ramadan) วันแรกเริ่มของการถือศีลอด วันที่ 1 รอมฏอน (Ramadan)  ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2557 

รูปภาพที่ 6 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) วันที่ 28 มิถุนายน 2557

 

        ทุกหนึ่งๆปี ชาวมุสลิมต้องถือศีลหนึ่งเดือนเต็ม เดือนที่ศีลอดนี้มีชื่อว่า รอมฎอน (เดือนที่ 9) ตามปฎิทินอิสลาม  การถือศีลอดนั้นมียกเว้นเฉพาะหญิงมีครรภ์ เด็ก คนเจ็บ คนแก่ และคนเดินทาง สำหรับคนเดินทาง แต่ต้องถือศีลอดในเวลาอื่นชดเชย การถือศีลอดนั้นต้องถือตลอดทั้งเวลากลางวัน เริ่มตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันตกดิน ในช่วงเวลาดังกล่าวต้องอดอาหารทุกชนิด และต้องระวังมิให้สิ่งใดๆเข้าไปในทวารต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งได้แก่ ทวารหนัก ทวารเบา จมูก ปาก หู และตา นอกจากนั้นผู้ถือศีลอดต้องสำรวมตนอย่างเคร่งครัด ระงับจิตใจมิให้ฟุ้งซ่าน ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม การถือศีลอดยังสอนคนมั่งมีได้รู้สึกว่าความหิวนั้นเป็นฉันใด และเพื่อให้มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 

7. วันอีฏิลฟิตรี (Eidul Fitri) หรือวันฮารีรายอปอซอ วันที่ 1 เชาวัล (Shawwal) ..1435 ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 

รูปภาพที่ 7 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) วันที่ 27 กรกฏาคม 2557

 

        วันอีฏิลฟิตรี (Eidul Fitri) หรือวันฮารีรายอปอซอ คือวันสิ้นสุดแห่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตอนเช้าเวลาประมาณ 9.00 . พากันไปที่มัสยิด หรือสุเหร่า เพื่อทำละหมาด เสร็จแล้วก็จะมีการเยี่ยมเยียนกันระหว่างญาติมิตร 

 

8. วันอารอฟะฮ์ (Al Arafah - haji) วันที่ 9 ซุลฮิจญะฮ์ (Zol Hijjah) ..1435 ตรงกับวันที่ตุลาคม 2557 

วันอารอฟะฮ์ เป็นหนึ่งในวันที่ประกอบพิธีฮัจย์จะไปร่วมตัวทุ่งอารอฟะฮ์ ในนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสำหรับชาวมุสลิมผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ก็จะส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันดังกล่าว 

รูปภาพที่ 8 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) วันที่ 25 กันยายน 2557

 

9. วันอีฏิลอัฏฮา (Eidul Adha) วันฮารีรายอ ฮัจญี วันที่ 10 ซุลฮิจญะฮ์ (Zol Hijjah) ..1435 ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม 2557 

วันอีฏิลอัฏฮา (Eidul Adha) หรือวันฮารีรายอ ฮัจญี ตรงกับวันที่ 10 เดือน12 ที่ชาวมุสลิมประกอบพิธีฮัจยี  นครเมกกะ และถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าวันใดๆ พิธีการในวันนี้เหมือนกับ วันอีฏิลฟิตรี (Eidul Fitri) หรือวันฮารีรายอปอซอ ที่เพิ่มขึ้นคือ การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร ทำทาน ที่เรียกว่ากุรบานเช่นวัว ควาย แพะ แกะ เพื่อ พิธีฆ่าจะทำหลังการละหมาดวันฮารีรายอ ฮัจยีแล้ว เนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าจะนำไปทำอาหารเลี้ยงหรือแจกจ่ายผู้ยากไร

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเที่ยบวันสำคัญระหว่างปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ..1435 กับปฏิทินไทยสากลประจำปี 2556 - 2557

 

ลำดับที่

วันสำคัญสาศนาอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม ฮ.ศ.1435

ปฏิทินไทยสากล 2556-2557

1

 วันปีใหม่

วันที่ 1 มุฮัรรอม (Muharam)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

2

 วันอาซูรอ (Ashura)

วันที่ 10 มุฮัรรอม (Muharam)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

3

 เริ่มเดือนเมาลิต (Mawlid al-Nabi)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 รอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557

4

 คำ่คืนอิสรออฺและมิอฺรอจ (Lialat al Miraj)

คำ่คืนที่ 27 รอญับ (Rajab)

คำ่คืน 26 พฤษภาคม 2557

5

ค่ำคืนนิซฟูชชะอ์บาน(Liylatul al Baraat)

คำ่คืนที่ 15 เดือนชะอ์บาน (Shaban)

คำ่คืน 13 มิถุนายน 2557

6

วันเริ่มเดือนรอมฏอน (Ramadan)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 รอมฏอน (Ramadan)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2557

7

วันอีฏิลฟิตรี (Eidul Fitri)

วันที่ 1 เชาวัล (Shawwal)

วันที่ 29 กรกฏาคน 2557

8

วันอารอฟะฮ์ (Al Arafah - haji)

วันที่ 9 ซุลฮิจญะฮ์ (Zol Hijjah)

วันที่ 4  ตุลาคม 2557

9

วันอีฏิลอัฏฮา (Eidul Adha)

วันที่ 10 ซุลฮิจญะฮ์ (Zol Hijjah)

วันที่ 5  ตุลาคม 2557

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

*หมายเหตุ* การนับวันเริ่มต้นเดือนใหม่ของอิสลาม โดยจะใช้ผลของการสังเกตดูฮิลาลรุอฺยะฮ์เป็นหลัก (ดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก) ของพื้นที่นั้นๆ เช่นในพื้นที่ประเทศไทยเราก็ต้องใช้ผลของการสังเกตดูฮิลาลรุอฺยะฮ์ (ดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก) ของบริเวรประเทศไทยหรือบริเวณลองติจูดเวลาเดียวกัน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ผลของการสังเกตุดวงจันทร์เสี้ยวแรกของประเทศอื่น เนื้องจากลองติจูดต่างกันและเวลาสังเกตุก็ต่างกัน 

 

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

หนังสือ อัลฟาลัก ดาราศาสตร์ปัฏิบัติสำหรับมุสลิมนิแวเต๊ะ หะยีวามิง

หนังสือ ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ลอย  ชุนพงษ์ทอง

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1- 2 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi?action=2

รูปที่ 3 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 4 - 8 http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm