แถบไคเปอร์และเมฆออร์ต

Share
Oort Cloud
แผนภาพแสดงแถบไคเปอร์และเมฆออร์ต
Credit: Jedimaster

เมฆออร์ต (Oort cloud) เป็นชั้นทรงกลมของกลุ่มก้อนน้ำแข็งปนหินที่อยู่โดยรอบระบบสุริยะ ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปประมาณ 2 ปีแสง หมายความว่าแสงที่เคลื่อนที่ไปในอวกาศเป็นระยะทาง 300,000 กิโลเมตรใน 1 วินาที จะใช้เวลาถึง 2 ปีกว่าจะเดินทางจากเมฆออร์ตถึงระบบสุริยะชั้นใน

 

แถบไคเปอร์ (Kuiper belt) เป็นจานของกลุ่มวัตถุน้ำแข็งที่วางตัวอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์ และอยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป ดาวพลูโตและดาวเคราะห์แคระอีกหลายดวงในระบบสุริยะก็ถูกค้นพบว่าอยู่ในแถบไคเปอร์

 

ในแถบไคเปอร์นี้มีวัตถุน้ำแข็งปนหินอย่างน้อย 100,000 ดวง ซึ่งดวงจันทร์ของดาวเสาร์และดาวเนปจูนบางดวงก็มาจากแถบไคเปอร์

 

มีแนวคิดว่าขอบนอกของเมฆออร์ตเป็นตัวระบุขอบเขตของระบบสุริยะ ซึ่งถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์จะยังไม่สามารถสังเกตเห็นเมฆออร์ตได้ แต่เราคิดว่าดาวหางส่วนใหญ่ในระบบสุริยะมาจากเมฆออร์ตนี้