ถ่ายภาพดวงจันทร์ช่วงไหน ถึงจะได้ดวงจันทร์เต็มดวงมากที่สุด ?

  • พิมพ์

ถ่ายภาพดวงจันทร์ช่วงไหน ถึงจะได้ดวงจันทร์เต็มดวงมากที่สุด ?

ถ่ายภาพดวงจันทร์ช่วงไหน ถึงจะได้ดวงจันทร์เต็มดวงมากที่สุด คำตอบคือ “ถ่ายภาพในคืนเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา” ครับ เคยสังเกตจากภาพถ่ายดวงจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนที่เราถ่ายกันไว้มั้ยครับว่า จริงๆแล้ว ดวงจันทร์คืนวันเพ็ญ ไม่ได้มีเฟสเต็มดวง 100% ซึ่งหากลองสังเกตบริเวณขอบดวงจันทร์โดยรอบทั้งหมดจะพบว่า จะมีขอบดวงจันทร์ด้านใดด้านหนึ่งที่เห็นขอบมืดเล็กอยู่เสมอ

ภาพถ่ายดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงหลังเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา

(ภาพโดย : ศุภฤกษ์  คฤหานนท์ / Camera : Canon1DX / Lens : Takahashi TOA 150 + Extender 1.5X / Focal length : 1650 mm. / Aperture : f/11 / ISO :  250 / Exposure : 1/640 sec)

 

        สาเหตุที่ดวงจันทร์คืนวันเพ็ญ ไม่ได้มีเฟสเต็มดวง 100% เพราะว่าวงโคจรของดวงจันทร์เอียงไปราว 5 องศา ขณะที่แสงอาทิตย์ที่ส่องมายังดวงจันทร์ถือว่าขนานกับแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก (เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ไกลมากเมื่อเทียบกับระยะห่างโลก-ดวงจันทร์)

        ถ้าดวงจันทร์อยู่เหนือระนาบวงโคจรโลก เราจะเห็นขอบมืดๆเล็กน้อยทางฝั่งใต้ ขณะที่ถ้าดวงจันทร์อยู่ใต้วงโคจรโลก เราจะเห็นขอบมืดๆเล็กน้อยทางฝั่งเหนือ

        แต่ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ระนาบวงโคจรของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์ได้รับแสงของดวงอาทิตย์ในแนวตรง ภาพดวงจันทร์ที่ปรากฏจึงมีความสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งผิวดวงจันทร์เท่ากัน ซึ่งทำให้เราได้ถ่ายดวงจันทร์ที่เต็มดวงมากที่สุดนั่นเอง

 

ภาพจำลองอธิบายสาเหตุว่า ทำไมดวงจันทร์เต็มดวงช่วงไม่เกิดจันทรุปราคา จึงมีขอบฝั่งเหนือหรือใต้มืดเล็กน้อย (เฟสดวงจันทร์ไม่เต็ม 100%)

 

        ดังนั้น หากเราอยากได้ภาพที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงมากที่สุด ก็ให้ถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงจันทรุปราคาเงามัว ซึ่งดวงจันทร์อาจมืดกว่าปกติเล็กน้อย แต่เราจะได้ภาพดวงจันทร์ที่มีขอบของดวงจันทร์สว่างเต็มขอบโดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นภาพดวงจันทร์ที่เต็มดวงมากที่สุดนั่นเองครับ

 

ภาพเปรียบเทียบดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา และภาพดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงปกติ