ท้องฟ้าจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ska internal service edu 1

       ท้องฟ้าจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล สามารถเข้าชมท้องฟ้าจำลองได้รอบละ 52 ที่นั่ง โดยรอบฉายแต่ละรอบจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ลักษณะของการจัดแสดงนั้นจะเป็นการบรรยายเนื้อหาดาราศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ และเปิดหนังสารคดีทางด้านดาราศาสตร์ทีทันสมัย ตื่นตาตื่นใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี