ท้องฟ้าในเดือนสิงหาคม

Share

ท้องฟ้าในเดือนสิงหาคม 2558

        เมื่อประมาณกลางและช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีข่าวทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่อง ทั้งข่าวยานอวกาศนิวฮอริซอนเดินทางไปถึงดาวพูลโตและถ่ายภาพของดาวพูลโตพร้อมดวงจันทร์บริวารส่งกลับมาให้คนบนโลกได้ชมรูปร่างหน้าตาของดาวเคราะห์แคระดวงนี้ แต่ก็ยังมีข้อมูลของดาวอีกมากมายที่กำลังย่อยส่งกลับมาคาดว่าใช้เวลาการส่งนานเกือบปีก็ค่อยติดข่าวดาวพูลโตกันไปเรื่อย ๆ และในช่วงปลายเดือนทางนาซายังได้ออกมาประกาศการค้นพบเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก ซึ่งความคืบหน้าข่าวทางดาราศาสตร์เหล่านี้สามารถติดตามข่าวได้จากทางเว็บไซค์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ นะครับ 

        ยังพอจำกันได้หรือเปล่าว่าเดือนนี้คือเดือนอะไร? ... ใช่แล้วครับในเดือนสิงหาคมนี้มีวันความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย นั้นก็คือ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ตามที่คณะนักวิทยาศาสตร์ไทยและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีมติให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆ ปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเพื่อถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

โดยในทุกปีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้จะมีการจัดงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเป็นส่งเสริมให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อหน่วยงานที่อยู่ใกล้เพื่อเข้าชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ได้

        สำหรับมุมนักดูดาวเดือนนี้ก็มีเหตุการณ์ทางดาราศาตร์ที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้ผู้ที่สนใจและติดตามชมเหตุการณ์ทางดาราศาตร์ในแต่ละเดือนมาโดยตลอด และเดือนสิงหาคมนี้ก็มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าติดตามชมกันหลายเหตุการณ์ เช่น ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ (ฝนดาวตกวันแม่) และดาวเคียงเดือนเป็นต้น

 

กลุ่มดาวในช่วงเดือนสิงหาคม

        กลุ่มดาวที่เราสามารถสังเกตการณ์เห็นได้ในช่วงหัวค่ำในเดือนสิงหาคมนี้ ทางทิศตะวันออก กลุ่มดาวมกร กลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวที่มองเห็นบริเวณกลางท้องฟ้า คือ กลุ่มดาวคนแบกงู กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส กลุ่มดาวมงกุฏเหนือ กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และที่เห็นปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตก กลุ่มดาวผมของเบเรนิส กลุ่มดาวหญิงสาว กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวสิงโตเล็ก ทางทิศตะวันเหนือ กลุ่มดาวหมีเล็ก กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวมังกร กลุ่มดาวพิณ กลุ่มดาวหงส์ และทางทิศใต้จะเห็นกลุ่มดาวงูไฮดรา กลุ่มดาวถ้วย กลุ่มดาวนกกา กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวคนครึ่งม้า กลุ่มดาวใบเรือ และกลุ่มดาวสามเหลี่ยมทางใต้ ในเดือนนี้เราสามารถเห็นมองกลุ่มดาวเรียงเด่นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบนท้องฟ้าได้พร้อมกันถึงสองกลุ่ม โดยสามเหลี่ยมแรกผู้สังเกตสามารถสังเกตเห็นได้จากทางทิศตะวันออก เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองจะเห็นดาวสว่างสามดวงเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า “สามเหลี่ยมฤดูร้อน” ซึ่งดาวสว่างทั้งสามดวงคือ ดาวเดเนป ในกลุ่มดาวหงส์ ดาวอัลแตร์ ในกลุ่มดาวนกอินทรี ดาวเวกา ในกลุ่มดาวพิณ และในเวลาเดียวกันผู้สังเกตก็สามารถที่จะมองเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อผู้สังเกตหันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยดาวสว่างสามดวงที่เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้เรียกว่า “สามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิ” ซึ่งแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมจะมีดาวฤกษ์สว่างประจำอยู่ในแต่ละมุมซึ่งประกอบด้วยดาวอาร์คทุรัส (ดาวดวงแก้ว) ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ ดาวสไปก้า (ดาวรวงข้าว) ในกลุ่มดาวหญิงสาว อีกดวงหนึ่งคือ ดาวเดบเนโบลา (ดาวหางสิงห์) ในกลุ่มดาวสิงโต และเรายังสามารถจินตนาการกลุ่มดาวเรียงเด่นนี้เพิ่มเติมได้อีกอย่าง คือ เมื่อเพิ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อเข้าไป ดาวดวงนี้มีชื่อว่า “ดาวคอร์ แครอลี” การจัดเรียงตัวของกลุ่มดาวเรียงเด่นนี้มีชื่อเรียกว่า “สี่เหลี่ยมเพชรใหญ่” (Great Diamond) หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างว่า “เพชรแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Spring Diamond)

 

รูปที่ 1 ท้องฟ้าในเดือนสิงหาคม เวลา 20:00 น.

 

ตารางที่ 1 แสดงปรากฏการณ์ในเดือนสิงหาคม 2558

วันที่/เดือน

เวลา (น.)

ปรากฏการณ์

2สิงหาคม

17:11

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 362,135 กิโลเมตร)

5สิงหาคม

08:00

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวพุธอยู่ใกล้ดาวศุกร์ 8.2องศา)

7สิงหาคม

09:03

- จันทร์กึ่งหลัง

 

14:25

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวพุธอยู่ใกล้ดาวพฤหัสบด์ 0.58องศา)

8สิงหาคม

00:25

- ดาวเคราะห์เคียงดาว (ดาวพุธอยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 0.96องศา)

9สิงหาคม

05:00

- ดาวศุกร์อยู่ที่จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด (ประมาณ 0.73 AU)

 

06:22

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอัลดีบาแรน 0.7 องศา

12สิงหาคม

00:48

- ดาวเคราะห์เคียงดาว (ดาวพฤหัสบดีอยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 0.36องศา)

 

ตลอดทั้งคืน

- ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ อัตราการตก 60 ดวงต่อชั่วโมง

13สิงหาคม

04:37

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร 5.55 องศา

14สิงหาคม

21:54

- จันทร์ดับ

 

15:37

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ 4.66 องศา

15สิงหาคม

10:10

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 3.3 องศา

 

12:06

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี 3.6 องศา

16สิงหาคม

02:00

- ดาวศุกร์อยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน (Inferior Conjunction)

 

21:34

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพุธ 2.0 องศา

18สิงหาคม

09:33

- ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 405,852 กิโลเมตร)

20สิงหาคม

00:46

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกา 4.2 องศา

21สิงหาคม

10:35

- ดาวอังคารอยู่ห่างกระจุกดาวรวงผึ้ง 0.2 องศา

23สิงหาคม

00:21

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ 2.5 องศา

 

02:31

- จันทร์กึ่งแรก

27สิงหาคม

04:00

- ดาวพฤหัสบดีอยู่ตำแหน่งร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ (Conjunction)

29สิงหาคม

05:00

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร 9.42องศา)

30สิงหาคม

01:35

- จันทร์เพ็ญ

 

02:00

- ดาวพุธอยู่ที่จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด (ประมาณ 0.47 AU)

 

22:24

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 358,289 กิโลเมตร)

 

ดาวเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2558

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เราสามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ ได้ทั้งหมด 5 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ ซึ่งทั้ง 5 ดวง เราสามารถทำการสังเกตได้บางในเดือนสิงหาคมนี้ โดยในช่วงหัวค่ำของต้นเดือนสิงหาคมเราจะสามารถเห็นดาวเคราห์ 4 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์จะอยู่บริเวณการขอบฟ้า และในช่วงเช้ามืดเราสามารถสังเกตเห็นดาวอังคารได้

 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะปรากฏของดาวเคราะห์ในช่วงเดือนสิงหาคม

 

การสังเกตดาวพุธ

        การสังเกตดาวพุธในเดือนสิงหาคมนี้เราสามารถสังเกตการณ์เห็นดาวพุธได้จากทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำได้เกือบตลอดทั้งเดือน โดยในเดือนนี้ดาวพุธจะปรากฏบนท้องฟ้าในบริเวณกลุ่มดาวสิงโต มีขนาดปรากฏของดาวพุธบนท้องฟ้าประมาณ 5.1 ถึง 6.8 ฟิลิฟดา และมีค่าความสว่างปรากฏของดาวพุธช่วงเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง - 0.09 ถึง 0.99

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพุธในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพุธขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพุธตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

06:42

72

13:03

87N

19:24

288

2

06:47

73

13:07

88N

19:27

287

3

06:51

73

13:10

89N

19:29

286

4

06:55

74

13:14

89N

19:32

286

5

06:59 

75

13:17

90N

19:34

285

6

07:03

75

13:20

91N

19:37

284

7

07:06

76

13:23

90S

19:39

283

8

07:10

77

13:26

89S

19:41

283

9

07:13

78

13:28

89S

19:43

282

10

07:16

78

13:31

88S

19:44

281

11

07:20

79

13:33

87S

19:46

281

12

07:22

80

13:35

86S

19:47

280

13

07:25

81

13:37

86S

19:48

279

14

07:28

81

13:39

85S

19:50

278

15

07:31

82

13:41

84S

19:51

278

16

07:33

83

13:42

84S

19:52

277

17

07:35

84

13:44

83S

19:52

276

18

07:37

84

13:45

82S

19:53

275

19

07:40

85

13:47

81S

19:54

275

20

07:41

86

13:48

81S

19:54

274

21

07:43

86

13:49

80S

19:55

273

22

07:45

87

13:50

79S

19:55

272

23

07:47

88

13:51

79S

19:55

272

24

07:48

89

13:52

78S

19:55

271

25

07:50

89

13:53

77S

19:55

270

26

07:51

90

13:53

77S

19:55

270

27

07:52

91

13:54

76S

19:55

269

28

07:53

91

13:54

75S

19:55

268

29

07:54

92

13:54

75S

19:54

268

30

07:55

93

13:54

74S

19:54

267

31

07:55

93

13:54

74S

19:53

267

 

 

การสังเกตดาวศุกร์

        การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ในเดือนสิงหาคมเราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำและในช่วงวันที่ 10 – 20 ดาวศุกร์จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากจึงทำให้สังเกตได้ยาก หลังจากวันที่ 20 สิงหาคม ดาวศุกร์จะเริ่มปรากฏให้เห็นได้จากทางขอบฟ้าทิศตะวันออก โดยดาวศุกร์จะปรากฏอยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและกำลังเคลื่อนที่ไปอยู่ในกลุ่มดาวปู ในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีค่าสว่างปรากฏระหว่าง -4.23 ถึง -4.34 และยังมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่ขึ้นอีกโดยดาวศุกร์จะมีขนาดปรากฏอยู่ระหว่าง 52.5 – 57.9 ฟิลิฟดา โดยในวันที่ 16 สิงหาคม ดาวศุกร์จะมีขนาดปรากฏใหญ่ที่สุดที่ประมาณ 57.9 ฟิลิฟดา โดยในวันดังกล่าวดาวศุกร์อยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน (Inferior Conjunction) แต่หลังจากนั้นดาวศุกร์จะเริ่มมีขนาดปรากฏเล็กลงตามลำดับ และถ้ามองดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เราจะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเฟสของดาวศุกร์เริ่มเป็นเสี้ยวบางมาก ๆ

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวศุกร์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวศุกร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวศุกร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

07:32

83

13:40

84S

19:47

277

2

07:27

83

13:35

83S

19:42

277

3

07:22

83

13:29

83S

19:36

277

4

07:16

83

13:24

83S

19:31

277

5

07:11

83

13:18

83S

19:25

277

6

07:05

83

13:12

83S

19:19

277

7

06:59

84

13:06

83S

19:13

276

8

06:53

84

13:00

83S

19:07

276

9

06:47

84

12:54

83S

19:01

276

10

06:41

84

12:48

83S

18:54

277

11

06:35

83

12:41

83S

18:48

277

12

06:28

83

12:35

83S

18:42

277

13

06:22

83

12:29

83S

18:36

277

14

06:15

83

12:22

83S

18:29

277

15

06:09

83

12:16

83S

18:23

277

16

06:02

83

12:10

84S

18:17

277

17

05:56

83

12:03

84S

18:11

277

18

05:49

83

11:57

84S

18:04

277

19

05:43

83

11:51

84S

17:58

277

20

05:37

83

11:44

84S

17:52

277

21

05:30

82

11:38

84S

17:46

278

22

05:24

82

11:32

84S

17:40

278

23

05:18

82

11:26

85S

17:34

278

24

05:12

82

11:20

85S

17:29

278

25

05:06

82

11:15

85S

17:23

278

26

05:00

82

11:09

85S

17:18

279

27

04:55

81

11:04

85S

17:13

279

28

04:49

81

10:58

85S

17:08

279

29

04:44

81

10:53

86S

17:03

279

30

04:38

81

10:48

86S

16:58

279

31

04:33

81

10:43

86S

16:53

279

 

 

การสังเกตดาวอังคาร

        ในเดือนสิงหาคมนี้เราจะเริ่มมองเห็นดาวอังคารได้จากทางขอบฟ้าทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืด หลังจากที่ในเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถทำการสังเกตได้เนื่องจากมีความสว่างโดยดาวอังคารจะมีตำแหน่งปรากฏน้อยและอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มาก โดยในเดือนนี้เราสามารถสังเกตเห็นดาวอังคารปรากฏอยู่ในบริเวณกลุ่มดาวคนคู่และกำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มดาวปู อังคารมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 3.6 ฟิลิฟดา สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวอังคารช่วงเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง 1.71 ถึง 1.77 

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวอังคารในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวอังคารขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวอังคารตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

05:03

67

11:28

82N

17:53

293

2

05:02

67

11:27

82N

17:52

293

3

05:01

67

11:26

83N

17:51

293

4

05:00

67

11:25

83N

17:49

293

5

04:59

68

11:24

83N

17:48

292

6

04:58

68

11:22

83N

17:47

292

7

04:57

68

11:21

83N

17:45

292

8

04:56

68

11:20

83N

17:44

292

9

04:55

68

11:19

83N

17:43

292

10

04:54

68

11:17

83N

17:41

292

11

04:53

68

11:16

84N

17:40

292

12

04:52

68

11:15

84N

17:38

291

13

04:51

69

11:14

84N

17:37

291

14

04:49

69

11:13

84N

17:36

291

15

04:48

69

11:11

84N

17:34

291

16

04:47

69

11:10

84N

17:33

291

17

04:46

69

11:09

84N

17:31

291

18

04:45

69

11:07

85N

17:30

291

19

04:44

70

11:06

85N

17:28

290

20

04:43

70

11:05

85N

17:27

290

21

04:42

70

11:04

85N

17:25

290

22

04:41

70

11:02

85N

17:24

290

23

04:39

70

11:01

85N

17:22

290

24

04:38

70

11:00

86N

17:21

290

25

04:37

71

10:58

86N

17:19

289

26

04:36

71

10:57

86N

17:18

289

27

04:35

71

10:56

86N

17:16

289

28

04:34

71

10:54

86N

17:15

289

29

04:32

71

10:53

86N

17:13

289

30

04:31

71

10:51

87N

17:12

288

31

04:30

72

10:50

87N

17:10

288

 

 

การสังเกตดาวพฤหัสบดี

        สำหรับการสังเกตดาวพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคมนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดีได้ถึงวันที่ 15 เนื่องว่าดาวพฤหัสบดีกำลังเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ (Conjunction) ในบริเวณกลุ่มดาวสิงโต และในช่วงเดือนกรกฎาคมดาวพฤหัสบดีมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 30.1 – 31.1 ฟิลิฟดา (มีขนาดเล็กกว่าขนาดปรากฏของดาวศุกร์) มีค่าสว่างปรากฏประมาณ – 1.72 ด้วยดาวพฤหัสบดีจะมีความสว่างที่ลดลงน้อยเล็ก เมื่อมองดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์เราจะสามารถสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารทั้ง 4 ดวงได้ ซึ่งหลังจากวันที่ 15 สิงหาคมไปแล้วจะไม่สามารถทำการสังเกตไปจนถึงสิ้นเดือน โดยดาวพฤหัสบดีจะเริ่มปรากฏให้เราเห็นอีกครั้งในเดือนถัดไป

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15°00' เหนือ ลองจิจูด 100°00' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพฤหัสบดีขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพฤหัสบดีตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

07:26

76

13:41

90S

19:55

284

2

07:23

76

13:38

90S

19:52

283

3

07:20

77

13:35

90S

19:49

283

4

07:17

77

13:32

90S

19:46

283

5

07:14

77

13:28

90S

19:43

283

6

07:11

77

13:25

90S

19:40

283

7

07:08

77

13:22

90S

19:36

283

8

07:05

77

13:19

89S

19:33

283

9

07:02

77

13:16

89S

19:30

283

10

06:59

77

13:13

89S

19:27

283

11

06:56

77

13:10

89S

19:24

283

12

06:53

77

13:07

89S

19:20

283

13

06:50

77

13:04

89S

19:17

283

14

06:47

77

13:00

89S

19:14

283

15

06:44

77

12:57

89S

19:11

282

16

06:41

78

12:54

89S

19:08

282

17

06:38

78

12:51

89S

19:04

282

18

06:35

78

12:48

89S

19:01

282

19

06:32

78

12:45

89S

18:58

282

20

06:29

78

12:42

89S

18:55

282

21

06:26

78

12:39

88S

18:52

282

22

06:23

78

12:36

88S

18:49

282

23

06:20

78

12:32

88S

18:45

282

24

06:17

78

12:29

88S

18:42

282

25

06:14

78

12:26

88S

18:39

282

26

06:10

78

12:23

88S

18:36

282

27

06:07

78

12:20

88S

18:33

282

28

06:04

79

12:17

88S

18:29

281

29

06:01

79

12:14

88S

18:26

281

30

05:58

79

12:11

88S

18:23

281

31

05:55

79

12:08

88S

18:20

281

 

 

การสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

        ในการสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในแต่ละคืนตำแหน่งของดวงจันทร์จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละคืนอาจเกิดปรากฏการณ์บนดาวพฤหัสบดี เช่น อุปราคาบนดาวพฤหัสบดี เกิดจากเงาของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเอง เมื่อผู้สังเกตดูปรากฏการณ์นี้ผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นเป็นจุดสีดำบนดาวพฤหัสบดี

 

รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีทั้ง 4 ของดาวพฤหัสบดีในช่วงเดือนสิหาคม

 

การสังเกตดาวเสาร์

        เนื่องจากในนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมกับการสังเกตการณ์การสังเกตเท่าไร และถ้าหากคืนไหนที่ท้องฟ้าเปิดเราจะสามารถสังเกตเห็นดาวเสาร์ปรากฏอยู่บริเวณกลางท้องฟ้าในช่วงหัวค่ำบริเวณกลุ่มดาวคันชั่ง โดยดาวเสาร์จะมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 16.5 – 17.2 ฟิลิฟดา (ไม่รวมวงแหวน) และมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อรวมวงแหวนประมาณ 38.4 – 40.1 ฟิลิฟดา มีค่าสว่างปรากฏระหว่าง 0.43 ถึง – 0.53

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวเสาร์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวเสาร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวเสาร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

13:41

108

19:25

59S

01:12

252

2

13:37

108

19:21

59S

01:08

252

3

13:33

108

19:17

59S

01:04

252

4

13:30

108

19:13

59S

01:00

252

5

13:26

108

19:09

59S

00:56

252

6

13:22

108

19:05

59S

00:52

252

7

13:18

108

19:01

59S

00:49

252

8

13:14

108

18:57

59S

00:45

252

9

13:10

108

18:53

59S

00:41

252

10

13:06

108

18:50

59S

00:37

252

11

13:02

108

18:46

59S

00:33

252

12

12:58

108

18:42

59S

00:29

252

13

12:55

108

18:38

59S

00:25

252

14

12:51

108

18:34

59S

00:21

252

15

12:47

108

18:30

59S

00:17

252

16

12:43

108

18:26

59S

00:14

252

17

12:39

108

18:23

59S

00:10

252

18

12:35

108

18:19

59S

00:06

252

19

12:32

108

18:15

59S

00:02

252

 

 

 

 

 

23:58

252

20

12:28

108

18:11

59S

23:54

252

21

12:24

108

18:07

59S

23:51

252

22

12:20

108

18:03

59S

23:47

252

23

12:16

108

18:00

59S

23:43

252

24

12:13

108

17:56

59S

23:39

252

25

12:09

108

17:52

59S

23:35

252

26

12:05

108

17:48

59S

23:32

252

27

12:01

108

17:45

59S

23:28

252

28

11:57

108

17:41

59S

23:24

252

29

11:54

108

17:37

59S

23:20

252

30

11:50

108

17:33

59S

23:16

251

31

11:46

109

17:29

59S

23:13

251

 

 

กรกมล ศรีบุญเรือง

นักวิชาการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Additional information