ท้องฟ้าในเดือนกรกฎาคม

Share

ท้องฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2558

        สวัสดีครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจไม่น้อยไปจากเดือนอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเราสามารถชมดาวเคราะห์ชุมนุม ซึ่งเป็นการชุมนุมระหว่างดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีและยังมีดาวเคราะห์ชุมนุมให้ชมกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม โดยสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาและมีโอกาสที่ท้องฟ้าจะเปิดและสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้มากว่าปีก่อนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสภาพอากาศตลอดทั้งเดือนก็มีฝนตกน้อยเช่นกันจึงทำให้สามารถสังเกตเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงดาวเคียงเดือนในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ด้วย

 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายดาวเคียงเดือน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ขณะที่ดวงจันทร์กำลังจะตกหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

กลุ่มดาวในช่วงเดือนกรกฎาคม

        กลุ่มดาวที่เราสามารถสังเกตการณ์เห็นได้ในช่วงหัวค่ำ ที่กำลังขึ้นจากทางทิศตะวันออก กลุ่มดาวนกอินทรีกลุ่มดาวคนแบกงู กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส กลุ่มดาวมงกุฏเหนือ กลุ่มดาวที่มองเห็นบริเวณกลางท้องฟ้า คือ กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ กลุ่มดาวผมของเบเรนิส กลุ่มดาวหญิงสาว และที่เห็นปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกกลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวสิงโตเล็ก กลุ่มดาวปู ทางทิศตะวันเหนือ กลุ่มดาวหมีเล็ก กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวมังกร กลุ่มดาวพิณ กลุ่มดาวหงส์ และทางทิศใต้จะเห็นกลุ่มดาวงูไฮดรา กลุ่มดาวถ้วย กลุ่มดาวนกกา กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวคนครึ่งม้า และกลุ่มดาวใบเรือ ที่บริเวณกลางท้องฟ้าหากเราเงือยหน้าขึ้นไปมองจะเห็นดาวสว่างสี่ดวงเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า “สามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิ” ซึ่งประกอบด้วยดาวสามดวงคือ ดาวอาร์คทุรัส (ดาวดวงแก้ว) ของกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ ดาวสไปก้า (ดาวรวงข้าว) ของกลุ่มดาวหญิงสาว อีกดวงหนึ่งคือ ดาวเดบเนโบลา (ดาวหางสิง) ของกลุ่มดาวสิงโต และเรายังสามารถจินตนาการกลุ่มดาวเรียงเด่นนี้เพิ่มเติมได้อีกอย่าง คือ เมื่อเพิ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อเข้าไป ดาวดวงนี้มีชื่อว่า “ดาวคอร์ แครอลี” การจัดเรียงตัวของกลุ่มดาวนี้มีชื่อเรียกว่า “สี่เหลี่ยมเพชรใหญ่” (Great Diamond) หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างว่า “เพชรแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Spring Diamond) และเมื่อมองไปทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเราจะเห็นดาวฤกษ์สว่างที่ปรากฏเห็นเด่นชัดเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า “สามเหลี่ยมฤดูร้อน” ดาวฤกษ์ในสามเหลี่ยมฤดูร้อน คือ ดาวเวกา ในกลุ่มดาวพิณ ดาวเดเน็บในกลุ่มดาวหงส์ และดาวตานกอินทรี ในกลุ่มดาวนกอินทรี

 

รูปที่ 2 ท้องฟ้าในเดือนกรกฎาคมเวลา 20:00 น.

 

ตารางที่ 1 แสดงปรากฏการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2558

วันที่ เดือน

เวลา (น.)

เหตุการณ์

1กรกฎาคม

14:00

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี 0.40องศา)

2กรกฎาคม

09:20

- จันทร์เพ็ญ

6กรกฎาคม

01:54

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 367,095 กิโลเมตร)

 

19:59

- โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี (ประมาณ 1.02 AU)

9กรกฎาคม

03:24

- จันทร์กึ่งหลัง

13กรกฎาคม

00:55

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอัลดีบาแรน 0.9 องศา

15กรกฎาคม

04:15

- ดาวเคราะห์เคียงดาว (ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 1.5องศา)

 

06:21

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพุธ 5.6 องศา

 

09:03

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร 5.8 องศา

16กรกฎาคม

08:24

- จันทร์ดับ

 

11:25

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวพุธอยู่ใกล้ดาวอังคาร 0.14องศา)

17กรกฎาคม

02:00

- ดาวพุธอยู่ที่จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (ประมาณ 0.31 AU)

19กรกฎาคม

00:34

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี 4.1 องศา

 

06:12

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 3.1 องศา

 

08:06

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ 0.3 องศา

20กรกฎาคม

21:00

- ดาวเคราะห์เคียงดาว (ดาวพุธอยู่ใกล้ดาวพอลลักซ์ 5.42องศา)

21กรกฎาคม

18:02

- ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 404,837 กิโลเมตร)

23กรกฎาคม

17:45

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกา 4.0 องศา

24กรกฎาคม

02:00

- ดาวพุธอยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก (Superior Conjunction)

 

11:04

- จันทร์กึ่งแรก

26กรกฎาคม

15:43

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ 2.2 องศา

 

ตลอดทั้งคืน

- ฝนดาวตกใต้ดาวเดลต้า ควอริดส์ อัตราการตก 20 ดวงต่อชั่วโมง

30กรกฎาคม

06:20

- ดาวเคราะห์เคียงดาว (ดาวอังคารอยู่ใกล้ดาวพอลลักซ์ 5.8องศา)

31กรกฎาคม

19:00

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี 6.4องศา)

 

17:43

- จันทร์เพ็ญ

 

        ในช่วงปลายมิถุนายนนี้มีเหตุการณ์ทางดาราคาศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีใกล้กัน ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ไปจนถึงประมาณวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สังเกตสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงศุกร์บนท้องฟ้าในแต่ละวันได้ 

 

รูปที่ 3 ภาพถ่ายดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีอยู่ใกล้กัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

 

รูปที่ 4 ภาพจำลองดาวเคราะห์ชุมนุม วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

ดาวเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2558

        สำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เราสามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ ได้ทั้งหมด 5 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ ซึ่งทั้ง 5 ดวง เราสามารถทำการสังเกตได้ตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยในช่วงหัวค่ำเราจะสามารถเห็นดาวเคราห์ 3 ดวง คือ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์จะขึ้นจากขอบฟ้าในเวลาหลังเที่ยงคืน และในช่วงเช้ามืดเราสามารถสังเกตเห็นดาวพุธได้

 

รูปที่ 5 แสดงลักษณะปรากฏของดาวเคราะห์ในช่วงเดือนกรกฎาคม

 

การสังเกตดาวพุธ

        การสังเกตดาวพุธในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เราสังเกตการณ์สามารถสังเกตการณ์ดาวพุธได้จากทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดได้เกือบตลอดทั้งเดือน ก่อนที่ดาวพุธจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก (Superior Conjunction) ในวันที่ 24 กรกฎาคมจากนั้นดาวพุธจะเริ่มสังเกตเห็นได้อีกครั้งในช่วงหัวค่ำในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม (อาจจะสังเกตเห็นได้ยากเนื่องจากดาวพุธยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์) ในช่วงเดือนนี้ดาวพุธจะปรากฏบนท้องฟ้าในบริเวณกลุ่มดาววัวและกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่กลุ่มดาวปู ขนาดปรากฏของดาวพุธบนท้องฟ้าประมาณ 6.8 ถึง 5.0 ฟิลิฟดา และมีค่าความสว่างปรากฏของดาวพุธช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง 3.17 ถึง - 0.16 

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพุธในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพุธขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพุธตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

04:27

69

10:51

84N

17:15

292

2

04:29

68

10:53

83N

17:18

292

3

04:30

68

10:55

83N

17:20

292

4

04:32

68

10:58

83N

17:23

292

5

04:35

67

11:00

83N

17:26

293

6

04:37

67

11:03

82N

17:30

293

7

04:40

67

11:06

82N

17:33

293

8

04:43

67

11:10

82N

17:37

294

9

04:47

66

11:14

82N

17:41

294

10

04:50

66

11:18

81N

17:45

294

11

04:54

66

11:22

81N

17:50

294

12

04:59

66

11:27

81N

17:55

294

13

05:03

66

11:31

81N

17:59

294

14

05:08

66

11:36

81N

18:04

294

15

05:13

66

11:41

81N

18:09

294

16

05:18

66

11:46

81N

18:14

294

17

05:23

66

11:51

81N

18:20

294

18

05:29

66

11:57

81N

18:25

294

19

05:34

66

12:02

81N

18:30

294

20

05:40

66

12:07

82N

18:35

294

21

05:45

67

12:13

82N

18:40

293

22

05:51

67

12:18

82N

18:45

293

23

05:57

67

12:23

83N

18:49

293

24

06:02

68

12:28

83N

18:54

292

25

06:07

68

12:33

83N

18:58

292

26

06:13

69

12:38

84N

19:02

291

27

06:18

69

12:42

84N

19:06

291

28

06:23

70

12:47

85N

19:10

290

29

06:28

70

12:51

86N

19:14

290

30

06:33

71

12:55

86N

19:17

289

31

06:38

71

12:59

87N

19:21

288

 

 

การสังเกตดาวศุกร์

        การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ในเดือนกรกฎาคมเราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำตลอดทั้งเดือน เราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์อยู่สูงจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก โดยดาวศุกร์จะปรากฏอยู่ระหว่างกลุ่มดาวปูกับกลุ่มดาวสิงโต และเราจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏอยู่ใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี ในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีค่าสว่างปรากฏมากที่สุดโดยมีค่าความสว่างปรากฏระหว่าง -4.30 ถึง -4.45 ด้วยดาวจะสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่ขึ้นอีกโดยดาวศุกร์จะมีขนาดประมาณ 32.1 – 51.8 ฟิลิฟดา ไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม และถ้ามองดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เราจะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเฟสของดาวศุกร์เริ่มเป็นเสี้ยวบางลงเรื่อย ๆ และขนาดปรากฏของดาวศุกร์จะใหญ่ขึ้นเรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือน

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวศุกร์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวศุกร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวศุกร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

09:01

75

15:18

90N

21:35

285

2

09:00

75

15:17

90N

21:33

285

3

08:59

75

15:15

90N

21:31

285

4

08:58

76

15:14

91N

21:29

284

5

08:56

76

15:12

90S

21:27

284

6

08:55

76

15:10

90S

21:25

284

7

08:53

77

15:08

90S

21:22

283

8

08:52

77

15:06

89S

21:20

283

9

08:50

77

15:04

89S

21:18

283

10

08:48

78

15:01

89S

21:15

282

11

08:46

78

14:59

88S

21:12

282

12

08:44

78

14:57

88S

21:09

282

13

08:41

79

14:54

88S

21:06

281

14

08:39

79

14:51

88S

21:03

281

15

08:37

79

14:49

87S

21:00

281

16

08:34

79

14:46

87S

20:57

280

17

08:31

80

14:43

87S

20:54

280

18

08:28

80

14:39

86S

20:50

280

19

08:25

80

14:36

86S

20:46

280

20

08:22

81

14:33

86S

20:43

279

21

08:19

81

14:29

86S

20:39

279

22

08:16

81

14:25

85S

20:35

279

23

08:12

81

14:21

85S

20:31

278

24

08:08

82

14:17

85S

20:26

278

25

08:04

82

14:13

85S

20:22

278

26

08:00

82

14:09

84S

20:17

278

27

07:56

82

14:04

84S

20:13

278

28

07:52

82

14:00

84S

20:08

277

29

07:47

83

13:55

84S

20:03

277

30

07:42

83

13:50

84S

19:58

277

31

07:37

83

13:45

84S

19:53

277

 

 

การสังเกตดาวอังคาร

        ในเดือนกรกฎาคมนี้เรายังไม่สามารถทำสังเกตการณ์ดาวอังคารเนื่องจากว่าดาวอังคารยังยังใกล้ดวงอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน โดยดาวอังคารจะมีตำแหน่งปรากฏอยู่ในบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวพุธช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง ในเดือนกรกฎาคมนี้เราไม่สามารถสังเกตการณ์เห็นดาวอังคารได้ตลอดทั้งเดือน เนื่องจากดาวอังคารอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และดาวอังคารยังอยู่ตำแหน่งร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ โดยดาวอังคารมีตำแหน่งปรากฏอยู่ในบริเวณกลุ่มดาววัว และมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 3.6 ฟิลิฟดา สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวอังคารช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง 1.70 ถึง 1.57 

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวอังคารในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวอังคารขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวอังคารตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

05:34

65

12:02

80N

18:29

295

2

05:33

65

12:01

80N

18:28

295

3

05:32

65

12:00

80N

18:27

295

4

05:31

65

11:59

80N

18:26

295

5

05:30

65

11:58

80N

18:25

295

6

05:29

65

11:57

80N

18:24

295

7

05:28

65

11:56

81N

18:23

295

8

05:27

65

11:55

81N

18:22

295

9

05:26

65

11:54

81N

18:21

295

10

05:25

65

11:53

81N

18:20

295

11

05:24

65

11:52

81N

18:19

295

12

05:23

65

11:50

81N

18:17

295

13

05:22

65

11:49

81N

18:16

295

14

05:21

65

11:48

81N

18:15

295

15

05:20

66

11:47

81N

18:14

294

16

05:19

66

11:46

81N

18:13

294

17

05:18

66

11:45

81N

18:12

294

18

05:17

66

11:44

81N

18:11

294

19

05:16

66

11:43

81N

18:09

294

20

05:15

66

11:42

81N

18:08

294

21

05:14

66

11:41

81N

18:07

294

22

05:13

66

11:40

81N

18:06

294

23

05:12

66

11:39

81N

18:05

294

24

05:11

66

11:37

82N

18:03

294

25

05:10

66

11:36

82N

18:02

294

26

05:09

66

11:35

82N

18:01

294

27

05:08

67

11:34

82N

18:00

293

28

05:07

67

11:33

82N

17:58

293

29

05:06

67

11:32

82N

17:57

293

30

05:05

67

11:31

82N

17:56

293

31

05:04

67

11:29

82N

17:55

293

 

 

การสังเกตดาวพฤหัสบดี

        สำหรับการสังเกตดาวพฤหัสบดีราชาแห่งดาวเคราะห์ในเดือนกรกฎาคมนี้เราสังเกตจะสามารถสังเกตดาวพฤหัสบดีปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกระหว่างกลุ่มดาวปูกับกลุ่มดาวสิงโต ในช่วงหัวค่ำซึ่งเราสามารถสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีได้จนถึงเช้า สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ระหว่าง 

        สำหรับการสังเกตดาวพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคมนี้เราสังเกตจะสามารถสังเกตดาวพฤหัสบดีปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำ ในบริเวณกลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวสิงโต และในช่วงเดือนกรกฎาคมดาวพฤหัสบดีมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 32.5 – 31.2 ฟิลิฟดา (ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปรากฏของดาวศุกร์เล็กน้อย) มีค่าสว่างปรากฏระหว่าง – 1.79 ถึง – 1.72 ด้วยดาวพฤหัสบดีจะมีความสว่างที่ลดลงน้อยเล็ก เมื่อมองดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์เราจะสามารถสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารทั้ง 4 ดวงได้ ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เรายังสามารถสังเกตดาวพฤหัสบดีได้

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15°00' เหนือ ลองจิจูด 100°00' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพฤหัสบดีขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพฤหัสบดีตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

09:02

74

15:19

89N

21:36

286

2

08:59

74

15:16

89N

21:32

286

3

08:56

74

15:12

89N

21:29

286

4

08:53

74

15:09

90N

21:26

286

5

08:50

75

15:06

90N

21:22

285

6

08:46

75

15:03

90N

21:19

285

7

08:43

75

15:00

90N

21:16

285

8

08:40

75

14:56

90N

21:13

285

9

08:37

75

14:53

90N

21:09

285

10

08:34

75

14:50

90N

21:06

285

11

08:31

75

14:47

90N

21:03

285

12

08:28

75

14:44

90N

21:00

285

13

08:25

75

14:41

90N

20:57

285

14

08:22

75

14:37

90N

20:53

285

15

08:18

75

14:34

90N

20:50

285

16

08:15

75

14:31

90N

20:47

285

17

08:12

75

14:28

90N

20:44

285

18

08:09

75

14:25

90N

20:40

285

19

08:06

75

14:22

91N

20:37

284

20

08:03

76

14:19

91N

20:34

284

21

08:00

76

14:15

91N

20:31

284

22

07:57

76

14:12

91N

20:28

284

23

07:54

76

14:09

91N

20:24

284

24

07:51

76

14:06

91N

20:21

284

25

07:48

76

14:03

90S

20:18

284

26

07:45

76

14:00

90S

20:15

284

27

07:42

76

13:57

90S

20:11

284

28

07:39

76

13:53

90S

20:08

284

29

07:35

76

13:50

90S

20:05

284

30

07:32

76

13:47

90S

20:02

284

31

07:29

76

13:44

90S

19:59

284

 

 

การสังเกตดาวเสาร์

        การสังเกตดาวเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เราสามารถสังเกตดาวเสาร์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกในช่วงหัวค่ำ บริเวณระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคันชั่ง มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 18.1 – 18.5 ฟิลิฟดา (ไม่รวมวงแหวน) และมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อรวมวงแหวนประมาณ 42.2 – 43.1 ฟิลิฟดา มีค่าสว่างปรากฏระหว่าง 0.42 ถึง – 0.25 เป็นช่วงที่เหมาะแก่การสังเกตดาวเสาร์มาก เนื่องจากในช่วงเดือนนี้เราสามารถสังเกตดาวเสาร์ได้เกือบตลอดทั้งคืน และถ้าหากวันท้องฟ้าตอนกลางคืนแจ่มใส่ก็มีโอกาสูงที่จะได้ชมดาวเสาร์ ยิ่งถ้าได้ดูผ่านกล้องโทรทรรศน์เราจะสามารถมองเห็นวงแหวนที่สวยงามของดาวเสาร์ได้ด้วยตาตัวเอง

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวเสาร์ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวเสาร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวเสาร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

15:47

108

21:30

59S

03:17

252

2

15:42

108

21:26

59S

03:13

252

3

15:38

108

21:22

59S

03:09

252

4

15:34

108

21:18

59S

03:05

252

5

15:30

108

21:13

59S

03:01

252

6

15:26

108

21:09

59S

02:57

252

7

15:22

108

21:05

59S

02:53

252

8

15:18

108

21:01

59S

02:49

252

9

15:14

108

20:57

59S

02:45

252

10

15:10

108

20:53

59S

02:40

252

11

15:05

108

20:49

59S

02:36

252

12

15:01

108

20:45

59S

02:32

252

13

14:57

108

20:41

59S

02:28

252

14

14:53

108

20:37

59S

02:24

252

15

14:49

108

20:33

59S

02:20

252

16

14:45

108

20:29

59S

02:16

252

17

14:41

108

20:25

59S

02:12

252

18

14:37

108

20:21

59S

02:08

252

19

14:33

108

20:17

59S

02:04

252

20

14:29

108

20:12

59S

02:00

252

21

14:25

108

20:08

59S

01:56

252

22

14:21

108

20:04

59S

01:52

252

23

14:17

108

20:00

59S

01:48

252

24

14:13

108

19:56

59S

01:44

252

25

14:09

108

19:52

59S

01:40

252

26

14:05

108

19:49

59S

01:36

252

27

14:01

108

19:45

59S

01:32

252

28

13:57

108

19:41

59S

01:28

252

29

13:53

108

19:37

59S

01:24

252

30

13:49

108

19:33

59S

01:20

252

31

13:45

108

19:29

59S

01:16

252

 

 

กรกมล ศรีบุญเรือง

นักวิชาการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Additional information