ท้องฟ้าในเดือนมกราคม

Share

ท้องฟ้าในเดือนมกราคม 2558

 

สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2558 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ และสุขภาพแข็งแรง

        ในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งทำให้ท้องฟ้าไม่มีเมฆ และฝนตก ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดาวเป็นอย่างมากอีกเดือนหนึ่ง รวมทั้งมีความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนช่วยให้ดันความกดอากาศต่ำจากทะเลให้ลงไปอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร

        ทั้งนี้กลุ่มดาวที่ผู้สังเกตการณ์สามารถมองเห็นได้ในช่วงหัวค่ำ ซึ่งจะเห็นกลุ่มดาวปู ที่กำลังขึ้นจากทางทิศตะวันออก กลุ่มดาวสนุขใหญ่ กลุ่มดาวสนุขเล็ก กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาววัว กลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวเพอร์เซอุส กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวแอนโดเมดา กลุ่มดาวม้าปีก และถ้าหากลองมาลากเส้นสมมุติจากดาวซีเรียส (ดาวฤกษที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืน) ในกลุ่มดาวหมาใหญ่ ไปยังดาวโพรไซออนที่อยู่ในกลุ่มดาวหมาเล็ก ลากต่อไปยังดาวไรเจลที่อยู่ในกลุ่มดาวนายพราน แล้วลากต่อไปยังดาวอัลเดบาแรนในกลุ่มดาววัว และสุดท้ายลากไปที่ดาวคาเพลลาในกลุ่มดาวสารถี เราก็จะได้เป็นรูปหกเหลี่ยม ซึ่งรูปหกเหลี่ยมดังกล่าวถูกเรียกว่า “หกเหลี่ยมฤดูหนาว” ตามแผนที่ดาวด้านล่าง

 

กลุ่มดาวในช่วงเดือนมกราคม

        กลุ่มดาวที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่ำ กลุ่มดาวสนุขใหญ่ กลุ่มดาวสนัขเล็ก กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาววัว กลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวเพอร์เซอุส กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวแอนโดเมดา กลุ่มดาวม้าปีก กลุ่มดาวหงส์ กลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวนกฟินิกส์ กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวแม่น้ำ กลุ่มดาวกระต่ายป่า กลุ่มดาวปลาคู่ กลุ่มดาวแกะ กลุ่มดาวมกร กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ กลุ่มดาวปลาโลมา กลุ่มดาวปลาทางใต้ กลุ่มดาวนกกระเรียน กลุ่มดาววัว

 

รูปที่ 1 ท้องฟ้าในเดือนมกราคมเวลา 20:00 น.

 

        หลังจากที่สามเหลี่ยมฤดูหนาวโผล่พ้นจากขอบฟ้าไปขึ้นมาแล้วเรายังสามารถสังเกตกลุ่มดาวเรียงเด่นได้อีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือหกเหลี่ยมฤดูหนาวซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว โดยผู้สังเกตสามารถลากเส้นสมมุติต่อกันระหว่างดาวทั้ง 6 ดวง ซึ่งประกอบด้วยดาว ดาวซีเรียส ในกลุ่มดาวหมาใหญ่ ดาวไรเจล ในกลุ่มดาวนายพราน ดาวอัลดีบาแรน ในกลุ่มดาววัว ดาวคาเพลลา ในกลุ่มดาวสารถี ดาวโพรไซออน ในกลุ่มดาวหมาเล็ก และดาวพอลลักซ์ ในกลุ่มดาวคนคู่ แล้วลากเส้นต่อมายังดาวซีเรียส ในกลุ่มดาวหมาใหญ่อีกครั้งเราก็จะได้หกเหลี่ยมฤดูหนาว (ผู้สังเกตสามารถเริ่มลากจากดาวดวงไหนก่อนก็ได้ใน 6 ดวงนี้ ซึ่งจะลากกวนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนนาฬิกาก็ได้แล้วแต่ความถนัด)

        ในช่วงหัวค่ำเรายังสามารถสังเกตเห็นสามเหลี่ยมฤดูร้อนอยู่ทางขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ถึงเวลาเกือบ 3 ทุ่ม

 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในเดือนมกราคม

        ในเดือนมกราคมมีน่าสนใจที่เกิดขึ้นประจำทุกปี นั้นก็คือฝนดาวตกควอดรานติดส์ ซึ่งผู้สังเกตสามารถดูได้ในช่วงคืนวันที่ 4 ถึงเช้ามืดของวันที่ 5 นี้ ท่านได้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดสามารถหาสถานที่มืด ๆ ชมฝนดาวตกควอดรานติดส์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่ไปอยู่ใกล้ดาวเคราะห์ โดยผู้เกตสามารถดูวัน เวลาที่สามารถสังเกตการณ์ต่าง ๆ จากตารางที่ 1 ด้านล่างนี้

 

ตารางที่ 1 แสดงปรากฏการณ์ในเดือนมกราคม 2558

วันที่ เดือน

เวลา (น.)

เหตุการณ์

2

18:35

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอัลดีบาแรน 1.38 องศา

4

13:59

- โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี (ประมาณ 0.98 AU)

5

11:53

- จันทร์เพ็ญ

 

ตลอดทั้งคืน

- ฝนดาวตกควอดรานติดส์ อัตราการตก 80 ดวงต่อชั่วโมง

8

15:53

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี 5.06 องศา

9

08:34

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัส 4.12 องศา

10

01:17

- ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบเดือน (ระยะทาง 405,411 กิโลเมตร)

11

08:00

- ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวพุธอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดี  0.6องศา)

13

16:27

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกา 3.09 องศา

 

16:47

- จันทร์กึ่งหลัง

15

03:00

- ดาวพุธทำมุมห่าง 18.9 องศาตะวันออก (Greatest Eastern Elongation)

16

18:52

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ 1.85 องศา

 

23:25

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวแอนทาเรส 8.81 องศา

20

20:14

- จันทร์ดับ

21

03:06

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกสุดในรอบเดือน (ระยะทาง 359,643 กิโลเมตร)

22

12:01

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ 5.63 องศา

 

00:39

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพุธ 2.97 องศา

23

11:40

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร 3.93 องศา

 

16:00

- ดาวพุธอยู่ที่จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (ประมาณ 0.31 AU)

27

11:48

- จันทร์กึ่งแรก

30

00:07

- ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอัลดีบาแรน 1.18 องศา

 

21:00

- ดาวพุธอยู่ที่ตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน (Inferior Conjunction)

 

ปรากฏการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์

        ปรากฏการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ เป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่น่าสนใจอีกปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งเกิดจากเศษซากหลงเหลือของดาวเคราะห์น้อย 2003 อีเอช1 (Asteroid 2003 EH1) โดยมีศูนย์กลางการกระจายของดาวตกอยู่บริเวณกลุ่มดาวเครื่อมือเดินเรือ (Quadrans Muralis) ซึ่งกลุ่มดาวนี้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามตำแหน่งของศูนย์กลางการกระจายของดาวตกนี้ ได้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มดาวมกร ซึ่งเป็นกลุ่มดาวสมัยใหม่ โดยทั่วไปแล้วเราจะสังเกตเห็นแล้วฝนดาวตกนี้ได้หลังจากเวลาเที่ยงคืนจนถึงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น

        ฝนดาวตกควอดรานติดส์ในปีนี้จะเกิดในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม จนถึง 7 มกราคม โดยเวลาที่จะสามารถสังเกตดาวตกได้มากที่สุดคือ เวลา 03.30 น. ถึง เช้ามืดของวันที่ 4  ซึ่งคาดว่าจะเกิดดาวตกมากถึง 40 ดวงต่อชั่วโมง

        ปรากฏการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ตั้งชื่อตามกลุ่มดาวควอดแดรนต์ มูราลิส หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากลุ่มดาวเครื่องมือเดินเรือ ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มดาวยุคเก่าในปัจจุบันได้ถูกตัดออกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ (Boötes) และกลุ่มดาวมังกร (Draco) โดยจุดศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกจะอยู่ระหว่างบริเวณกลางระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส คนเลี้ยงสัตว์ และมังกร ฝนดาวตกควอดรานติดส์มีจำนวนสูงสุดในระหว่างคืนวันที่ 3 – 4 มกราคม ของทุกปี ประเทศที่เห็นฝนดาวตกควอดรานติดส์นี้ได้ดีที่สุดคือประเทศในละติจูดสูง ๆ ของซีกโลกเหนือและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถสังเกตได้

 

ข้อมูลทั่วไปของฝนดาวตกควอดรานติดส์

        เกิดจากเศษซากของ                               ดาวเคราะห์น้อย 2003 อีเอช1 

        ศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตก     ระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มดาวมังกร

        ช่วงเวลาที่เกิด                                         ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 7 มกราคม

        ช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุด                           คืนวันที่ 3 – 4 มกราคม

        คาดว่าจะเห็นดาวตกในอัตรา                   40  ดวงต่อชั่วโมง

        ความเร็วของดาวตก                                41 กิโลเมตรต่อวินาที

 

การสังเกตการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์

        ในการสังเกตการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ในปี พ.ศ. 2558 นี้ เราสามารถเริ่มสังเกตฝนดาวตกได้ตั้งแต่เวลา โดยศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกควอดรานติดส์จะขึ้นจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันเฉียงเหนือ ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเช้ามืดของวันที่ 4 มกราคม ลักษณะของเส้นฝนดาวตกจะเห็นเป็นลำยาว สำหรับการสังเกตการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ ในปีนี้อาจทำให้ผู้สังเกตเห็นฝนดาวตกจำนวนน้อยกว่าปกติเนื่องจากมีแสงจากดวงจันทร์รบกวนตลอดทั้งคืน

 

รูปที่ 2 แสดงบริเวณศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกควอดรานติดส์ อยู่ระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มดาวมังกร

 

ข้อแนะนำ 

        โดยปกติแล้วปรากฏการณ์ฝนดาวตกไม่สามารถมองเห็นได้จากตัวเมืองที่มีแสงไฟแสงมาก เนื่องจากแสงไฟเหล่านี้เป็นอุปสรรครบกวนการเห็นมอง และแสงเหล่านี้กระเจิงกินระยะทางเป็นพื้นที่กว้างจึงควรหลีกเลียงทำการสังเกตในพื้นที่ที่มีแสงรบกวนสายตาจำนวนมาก และเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อความเพลิดเพลินของผู้สังเกตการณ์เอง

 

ดาวเคราะห์ในเดือนมกราคม 2558

        สำหรับในช่วงเดือนมกราคมนี้เราสามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ ได้ทั้งหมด 5 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ ซึ่งทั้ง 5 ดวง โดยผู้สังเกตสารมารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ในช่วงหัวค่ำได้ 3 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร สำหรับดาวพฤหัสบดีจะสามารถสังเกตได้ในช่วงประมาณ 21:30 เป็นต้นไป และดาวเสาร์สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงเช้ามืด ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ผู้สังเกตสามารถสังเกตดาวเคราะห์ทั่ง 5 ดวงได้ตลอดทั้งเดือน

 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะปรากฏของดาวเคราะห์ในช่วงเดือนมกราคม

 

การสังเกตดาวพุธ

        ในช่วงต้นเดือนมกราคมผู้สังเกตการณ์สามารถทำการสังเกตการณ์ดาวพุธได้ในช่วงหัวค่ำ จากทางทิศตะวันตกได้ตลอดทั้งเดือน ซึ่งดาวพุธจะปรากฏอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนยิ่งธนูแลกลุ่มดาวมกร สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวพุธช่วงเดือนมกราคมนี้อยู่ที่ระหว่าง - 0.70 ถึง - 0.30

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพุธในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพุธขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพุธตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

07:43

114

13:23

54S

19:03

246

2

07:45

114

13:26

55S

19:07

247

3

07:48

113

13:29

55S

19:10

247

4

07:50

113

13:31

55S

19:13

247

5

07:52

113

13:34

56S

19:16

248

6

07:54

112

13:36

56S

19:18

248

7

07:56

112

13:38

57S

19:21

249

8

07:58

111

13:40

57S

19:24

249

9

07:59

111

13:42

58S

19:26

250

10

08:00

110

13:44

58S

19:28

250

11

08:01

110

13:45

59S

19:30

251

12

08:02

109

13:46

59S

19:31

251

13

08:02

109

13:47

60S

19:32

252

14

08:02

108

13:48

60S

19:33

252

15

08:02

108

13:47

61S

19:34

253

16

08:01

107

13:47

61S

19:33

253

17

07:59

107

13:46

62S

19:33

254

18

07:57

106

13:44

62S

19:31

254

19

07:55

106

13:42

62S

19:29

254

20

07:52

105

13:39

63S

19:27

255

21

07:48

105

13:35

63S

19:23

255

22

07:43

105

13:31

63S

19:19

255

23

07:38

104

13:26

64S

19:14

256

24

07:32

104

13:20

64S

19:08

256

25

07:26

104

13:13

64S

19:01

256

26

07:19

104

13:06

64S

18:54

256

27

07:11

104

12:58

64S

18:46

256

28

07:03

104

12:50

64S

18:37

256

29

06:54

104

12:41

64S

18:28

256

30

06:46

104

12:32

63S

18:19

255

31

06:37

105

12:24

63S

18:10

255

 

 

การสังเกตดาวศุกร์

        การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ในช่วงต้นเดือนมกราคม เราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำซึ่งดาวศุกร์จะอยู่สูงจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก โดยช่วงต้นเดือนมกราคมดาวศุกร์จะปรากฏอยู่ในบริเวณระหว่างกลุ่มดาวคนยิ่งธนูแลกลุ่มดาวมกร และประมาณกลางเดือนมกราคมดาวศุกร์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในบริเวณกลางกลุ่มดาวมกร โดยในช่วงเวลาดังกล่าวดาวศุกร์จะมีค่าความสว่างปรากฏอยู่ที่ประมาณ – 3.34

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวศุกร์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวศุกร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวศุกร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

07:54

113

13:35

56S

19:17

248

2

07:55

112

13:37

56S

19:18

248

3

07:56

112

13:38

56S

19:20

248

4

07:57

112

13:39

56S

19:21

248

5

07:58

112

13:41

57S

19:23

249

6

07:59

111

13:42

57S

19:25

249

7

08:00

111

13:43

57S

19:26

249

8

08:01

111

13:44

57S

19:28

249

9

08:02

110

13:46

58S

19:29

250

10

08:03

110

13:47

58S

19:31

250

11

08:04

110

13:48

58S

19:32

250

12

08:05

109

13:49

59S

19:34

251

13

08:06

109

13:50

59S

19:35

251

14

08:06

109

13:51

59S

19:37

251

15

08:07

108

13:53

60S

19:38

252

16

08:08

108

13:54

60S

19:40

252

17

08:08

108

13:55

60S

19:41

253

18

08:09

107

13:56

61S

19:42

253

19

08:10

107

13:57

61S

19:44

253

20

08:10

106

13:58

62S

19:45

254

21

08:11

106

13:59

62S

19:47

254

22

08:11

106

14:00

62S

19:48

255

23

08:12

105

14:01

63S

19:49

255

24

08:13

105

14:01

63S

19:51

255

25

08:13

104

14:02

64S

19:52

256

26

08:13

104

14:03

64S

19:53

256

27

08:14

103

14:04

65S

19:54

257

28

08:14

103

14:05

65S

19:56

257

29

08:15

102

14:06

66S

19:57

258

30

08:15

102

14:06

66S

19:58

258

31

08:15

102

14:07

66S

19:59

259

 

 

การสังเกตดาวอังคาร

        ในเดือนมกราคมนี้ผู้สังเกตจะสามารถมองเห็นดาวอังคารได้ ช่วงหัวค่ำโดยในช่วงต้นเดือนมกราคมดาวอังคารจะปรากฏกลุ่มดาวมกร และประมาณกลางเดือนมกราคมดาวอังคารจะเคลื่อนที่ไปอยู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ และสำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวอังคารในช่วงเดือนมกราคมนี้อยู่ที่ระหว่าง 1.29 ถึง 1.34

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวอังคารในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวอังคารขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวอังคารตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

09:26

106

15:14

62S

21:01

254

2

09:25

106

15:13

63S

21:01

255

3

09:24

105

15:12

63S

21:00

255

4

09:23

105

15:11

63S

20:59

255

5

09:22

105

15:10

63S

20:59

255

6

09:20

104

15:09

64S

20:58

256

7

09:19

104

15:08

64S

20:57

256

8

09:18

104

15:07

64S

20:57

256

9

09:17

104

15:06

64S

20:56

257

10

09:16

103

15:05

65S

20:55

257

11

09:14

103

15:04

65S

20:55

257

12

09:13

103

15:04

65S

20:54

257

13

09:12

102

15:03

66S

20:53

258

14

09:11

102

15:02

66S

20:53

258

15

09:09

102

15:01

66S

20:52

258

16

09:08

102

15:00

66S

20:51

259

17

09:07

101

14:59

67S

20:51

259

18

09:06

101

14:58

67S

20:50

259

19

09:04

101

14:57

67S

20:49

260

20

09:03

100

14:56

68S

20:48

260

21

09:02

100

14:55

68S

20:48

260

22

09:00

100

14:54

68S

20:47

260

23

08:59

99

14:53

68S

20:46

261

24

08:58

99

14:52

69S

20:45

261

25

08:57

99

14:51

69S

20:45

261

26

08:55

98

14:50

69S

20:44

262

27

08:54

98

14:48

70S

20:43

262

28

08:53

98

14:47

70S

20:42

262

29

08:51

98

14:46

70S

20:42

263

30

08:50

97

14:45

71S

20:41

263

31

08:49

97

14:44

71S

20:40

263

 

 

การสังเกตดาวพฤหัสบดี

        สำหรับการสังเกตดาวพฤหัสบดีราชาแห่งดาวเคราะห์ในเดือนมกราคมนี้ผู้สังเกตจะสามารถสังเกตดาวพฤหัสบดีปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกพร้อมกับกลุ่มดาวสิงโต ในช่วงเวลาประมาณ 21:00 และสามารถมองดาวพฤหัสบดีไปจนถึงเช้ามืด สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดีช่วงเดือนมกราคมนี้อยู่ที่ระหว่าง – 2.01 ถึง – 2.07

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวพฤหัสบดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15°00' เหนือ ลองจิจูด 100°00' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวพฤหัสบดีขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวพฤหัสบดีตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

20:57

74

03:17

89N

09:33

286

2

20:53

74

03:13

89N

09:28

286

3

20:49

74

03:09

89N

09:24

286

4

20:44

74

03:04

89N

09:20

286

5

20:40

74

03:00

89N

09:16

286

6

20:36

74

02:56

89N

09:12

286

7

20:31

74

02:52

88N

09:07

286

8

20:27

74

02:47

88N

09:03

286

9

20:23

74

02:43

88N

08:59

286

10

20:18

74

02:39

88N

08:55

286

11

20:14

74

02:34

88N

08:50

286

12

20:10

74

02:30

88N

08:46

286

13

20:05

74

02:26

88N

08:42

286

14

20:01

74

02:21

88N

08:37

286

15

19:57

74

02:17

88N

08:33

286

16

19:52

74

02:13

88N

08:29

286

17

19:48

74

02:08

88N

08:24

286

18

19:43

74

02:04

88N

08:20

286

19

19:39

74

02:00

88N

08:16

286

20

19:35

74

01:55

88N

08:11

286

21

19:30

74

01:51

88N

08:07

286

22

19:26

74

01:46

88N

08:03

286

23

19:21

74

01:42

88N

07:58

286

24

19:17

74

01:38

88N

07:54

286

25

19:12

73

01:33

88N

07:50

286

26

19:08

73

01:29

88N

07:45

287

27

19:03

73

01:24

88N

07:41

287

28

18:59

73

01:20

88N

07:36

287

29

18:54

73

01:15

88N

07:32

287

30

18:50

73

01:11

88N

07:28

287

31

18:45

73

01:07

88N

07:23

287

 

 

การสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

        ในการสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในแต่ละคืนตำแหน่งของดวงจันทร์จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละคืนอาจเกิดปรากฏการณ์บนดาวพฤหัสบดี เช่น อุปราคาบนดาวพฤหัสบดี เกิดจากเงาของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเอง เมื่อผู้สังเกตดูปรากฏการณ์นี้ผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นเป็นจุดสีดำบนดาวพฤหัสบดี

 

รูปที่ 4 แสดงตำแหน่งดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในช่วงเดือนมกราคม

 

อุปราคาบนดาวพฤหัสบดี

        ในเดือนมกราคมนี้มีอุปราคาบนดาวพฤหัสบดีที่น่าสนใจดังนี้

 

 

การสังเกตดาวเสาร์

        การสังเกตดาวเสาร์ในช่วงเดือนมกราคมนี้ผู้สังเกตสามารถสังเกตดาวเสาร์ได้ในช่วงเช้ามืด ตั้งแต่เวลา 04:10 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเสาร์โผล่พ้นขอบฟ้าจากทางทิศตะวันออกม ซึ่งดาวเสาร์จะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคันชั่ง กับกลุ่มดาวแมงป่อง สำหรับค่าความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดีช่วงเดือนมกราคมนี้อยู่ที่ประมาณ 0.75 

 

เวลาขึ้น – ตก ของดาวเสาร์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

เวลา ณ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13°45.0' เหนือ ลองจิจูด 100°31.0' ตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

 

ดาวเสาร์ขึ้น

ผ่านเส้นเมริเดียน

ดาวเสาร์ตก

วันที่

เวลา

มุมทิศ(องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

เวลา

มุมทิศ (องศา)

1

03:51

109

09:35

59S

15:19

251

2

03:47

109

09:31

59S

15:15

251

3

03:44

109

09:28

59S

15:12

251

4

03:40

109

09:24

59S

15:08

251

5

03:37

109

09:21

59S

15:05

251

6

03:33

109

09:17

59S

15:01

251

7

03:30

109

09:14

59S

14:58

251

8

03:26

109

09:10

59S

14:54

251

9

03:23

109

09:07

59S

14:50

251

10

03:19

109

09:03

59S

14:47

251

11

03:16

109

09:00

59S

14:43

251

12

03:12

109

08:56

59S

14:40

251

13

03:09

109

08:52

59S

14:36

251

14

03:05

109

08:49

59S

14:33

251

15

03:02

109

08:45

59S

14:29

251

16

02:58

109

08:42

59S

14:25

251

17

02:54

109

08:38

59S

14:22

251

18

02:51

109

08:35

59S

14:18

251

19

02:47

109

08:31

59S

14:15

251

20

02:44

109

08:27

59S

14:11

251

21

02:40

109

08:24

59S

14:07

251

22

02:37

109

08:20

59S

14:04

251

23

02:33

109

08:17

59S

14:00

251

24

02:29

109

08:13

59S

13:57

251

25

02:26

109

08:09

59S

13:53

251

26

02:22

109

08:06

59S

13:49

251

27

02:19

109

08:02

59S

13:46

251

28

02:15

109

07:58

59S

13:42

251

29

02:11

109

07:55

59S

13:38

251

30

02:08

109

07:51

59S

13:35

251

31

02:04

109

07:48

59S

13:31

251

 

 

“สวัสดีปีใหม่ครับ”

 

 

กรกมล ศรีบุญเรือง

นักวิชาการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Additional information