ตามที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม ได้ประกาศรับสมัครชุมนุมดาราศาสตร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ขณะนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โรงเรียน และสำรอง 5 โรงเรียน

        ทั้งนี้ขอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม (10 โรงเรียนผ่านการคัดเลือก) ติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมฯ   ดังกล่าว ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกิจกรรมฯ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือก