สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 15 พฤษภาคมนี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 12:20 น.     หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

pr20190513 1 01

pr20190513 1 02

   

ภาพแสดงเงาของวัตถุขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

        นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฎการณ์    ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี  สำหรับปีนี้ ในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ และขึ้นเหนือเรื่อย ๆ จนกระทั่งตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 12:17 น.

        ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง เมื่อยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว จะสังเกตเห็นเงาของร่างกายตกอยู่ใต้เท้าพอดี  ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

        เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่   อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทย ปี 2562

จังหวัด

ครั้งที่1

ครั้งที่2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

อำเภอเบตง ยะลา

5 เมษายน

12:18 น.

8 กันยายน

 12:13 น.

สงขลา

8 เมษายน

12:20 น.

4 กันยายน

 12:17 น.

ภูเก็ต

10 เมษายน

12:28 น.

2 กันยายน

12:27 น.

พัทยา ชลบุรี

24 เมษายน

12:15 น.

19 สิงหาคม

12:20 น.

ฉะเชิงเทรา

27 เมษายน

12:13 น.

16 สิงหาคม

12:20 น.

กรุงเทพฯ

27 เมษายน

12:16 น.

16 สิงหาคม

12:22 น.

ลพบุรี

30 เมษายน

12:15 น.

13 สิงหาคม

12:22 น.

นครราชสีมา

1 พฤษภาคม

12:09 น.

12 สิงหาคม

12:17 น.

อุบลราชธานี

2 พฤษภาคม

11:58 น.

11 สิงหาคม

12:06 น.

นครสวรรค์

3 พฤษภาคม

12:16 น.

10 สิงหาคม

12:25 น.

ขอนแก่น

6 พฤษภาคม

12:05 น.

7 สิงหาคม

12:15 น.

สกลนคร

9 พฤษภาคม

12:00 น.

5 สิงหาคม

12:10 น.

อุดรธานี

10 พฤษภาคม

12:05 น.

4 สิงหาคม

12:15 น.

ลำปาง

13 พฤษภาคม

12:22 น.

31 กรกฎาคม

12:32 น.

เชียงใหม่

15 พฤษภาคม

12:20 น.

29 กรกฎาคม

12:31 น.

อำเภอแม่สาย เชียงราย

23 พฤษภาคม

12:17 น.

21 กรกฎาคม

12:27 น.

 

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

จังหวัด

ครั้งที่1

ครั้งที่2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

15 พฤษภาคม

12:21 น.

29 กรกฎาคม

12:31 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

1 พฤษภาคม

12:09 น.

13 สิงหาคม

12:17 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

27 เมษายน

12:13 น.

17 สิงหาคม

12:19 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

7 เมษายน

12:20 น.

4 กันยายน

 12:17 น.

pr20190513 1 05

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth   Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313