ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบุผนังห้องประชุม ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบุผนังห้องประชุม ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ สเปกโตกราฟ จำนวน 1 รายการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ สเปกโตกราฟ จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...