รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 กลุ่มที่ 1


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 กลุ่มที่ 2 และ 3