กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร

Share

Optical design                

Primary Focal Ratio        f/8.1

Focal length                    4114 mm

Field of View                   30 arcminute

 

Telescope structure

Mounting                                           Equatorial system (Paramount ME)

Basic Optics                                      Ritchey-Chrétien Telescope

 Maximum slewing speed                  N/A deg/sec

 Tracking accuracy without guiding   N/A arcsec RMS over 10 min

 Blind pointing accuracy                     N/A Degrees radius 

 

กล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าอาคารปฏิบัติงาน ณ หอดูดาวแห่งชาติ มีขาตั้งกล้องโทรทรรศน์ตั้งอยู่บนเสาที่แยกเป็นอิสระจากอาคารปฏิบัติงาน

โดม

ตัวโดมเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมกว้าง 2.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2 เมตร มีระบบควบคุมการเลื่อนหลังคาโดมแบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง

 

ตัวโดมกล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร

ตัวโดมกล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร

 

กล้องโทรทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิด ริทชี่-เครเตียง (Ritchey-Chretien Telescope) มีกระจกปฐมภูมิแบบไฮเปอร์โบลาขนาด 0.5 เมตร กระจกทุติยภูมิแบบไฮเปอร์โบลาขนาด 0.5 เมตร มีอัตราส่วนความยาวโฟกัสเท่ากับ 8.1 (F-number f/8.1) ความยาวโฟกัส 4.114 เมตร มีขอบเขตการมองเห็น 0.5 องศา โดยประมาณ (FOV 0.5°) 

 

กล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร

กล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานตั้งกล้องแบบเยอรมัน อีเควทอเรียล (German Equatorial Mount) ความคุมการชี้และตามวัตถุท้องฟ้าอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ได้สูงสุด 5 ช่อง ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งเลนส์ตาความยาวโฟกัส 41 มิลลิเมตร สำหรับดูวัตถุท้องฟ้าด้วยตาผ่านกล้องโทรทรรศน์ และติดตั้งกล้องซีซีดี (Apogee Altra U9000) ที่มีฟิลเตอร์สำหรับถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าเพื่อความสวยงาม (L, R, G and B) และเพื่อการทำวิจัย (B, V, R)

 

  

ช่องติดตั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ของกล้อง 0.5 เมตร

 

   

กล้องโทรทรรศน์ 0.5 เมตร ขณะใช้งาน (ภาพซ้าย) และเก็บรักษา (ภาพขวา).